Mr.Drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven

foto Mr.Drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Ingrid van Engelshoven (1966) was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte III i. Zij was van 23 maart tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor D66. In 2007-2013 was zij voorzitter van D66 en in 2010-2017 wethouder van onder meer onderwijs in Den Haag. Mevrouw Van Engelshoven was directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) en partner bij adviesbureau Dröge & Van Drimmelen. Eerder was zij onder meer secretaris van de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

D66
in de periode 2007-2022: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Ingrid Katharina (Ingrid)

Place and date of birth
Delfzijl, 12 July 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66) (sinds midden jaren '80)

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs en dienstverlening en stadsdeel Haagse Hout) van 's-Gravenhage, from 28 May 2010 until 26 June 2014
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 27 March 2014 until 26 June 2014
 • wethouder (van kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs, stadsdelen Haagse Hout en Loosduinen) van 's-Gravenhage, from 26 June 2014 until 16 February 2017 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 26 October 2017
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 26 October 2017 until 10 January 2022
 • adviseur bij adviesbureau Blueyard te Amsterdam, from November 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Raad van Toezicht HiiL, from October 2023
 • voorzitter bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, from 1 January 2024

Previous (2/8)
 • formateur collegevorming gemeente Maastricht, from 19 April 2022 until 7 June 2022 (samen met prof. Mathieu Segers)
 • voorzitter jury Boekenbon Literatuurprijs, from November 2022 until November 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2017 het woord bij de behandeling van de Raming 2018 van de Tweede Kamer en het voorstel in eerste lezing over opneming van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Policy-making activities as minister
 • Presenteerde in 2019 de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 'Houdbaar voor de toekomst'. Aantallen studenten worden minder zwaarwegend voor de bekostiging van onderwijsinstellingen. Er komt een prijs (€ 3,5 miljoen euro) voor initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwingen.
 • Bracht in 2021 samen met minister Slob het Nationaal Programma Onderwijs uit. In totaal wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderwijs. Het programma is met name gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Het geld is onder meer bedoeld voor bijles, samenwerking met bibliotheken en ondersteuning van leerlingen. Ook krijgen studenten in MBO en hoger onderwijs in 2022 50 procent korting op het college- of lesgeld. Voor onderzoek komt 162 miljoen euro extra beschikbaar.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2018 een wet (Stb. 225) tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand om tot verlaging te komen van het wettelijk collegegeld voor bepaalde groepen studenten. Daarmee wordt halvering van het collegegeld mogelijk voor studenten aan hogescholen en universiteiten. De halvering geldt ook voor tweedejaars-studenten aan een lerarenopleiding vanaf het studiejaar 2018-2019. (34.911)
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 234) tot versterking van de positie van mbo-studenten tot stand. Maatregelen voor deze studenten zijn: het oprichten van een mbo-studentenfonds; het introduceren van enkele maatregelen specifiek voor zwangere mbo-studenten en het afgeven van een mbo-verklaring. Om de positie van de mbo-student in het algemeen te versterken wordt de benaming van mbo-studenten in wet- en regelgeving gewijzigd. (35.252)
 • Bracht in 2021 samen met minister Dekker een wet (Stb. 495) tot wijziging van het BW tot stand in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen. Die raden van commissarissen en besturen moeten voor ten minste een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaan. Verder moeten grote ondernemingen verplicht passende streefcijfers voor de subtop te formuleren. (35.628)

8.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in Vlaardingen
 • Woonde in haar jeugd geruime tijd in België

Campaign trail
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 8 op de D66-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen

9.

Publications

Publications
Wilma Kieskamp, "Van achter naar voor de schermen", Trouw, 5 mei 2017

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.