9 mei Dag van Europa

Source: Europa Nu.
vlag Europese Unie wapperend

9 mei is de Dag van Europa. Op deze dag in 1950 pleitte de toenmalige Franse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman i in een belangrijke rede voor een organisatie die de Franse en Duitse productie van kolen en staal onder gezamenlijk beheer zou plaatsen. Kolen en staal zijn belangrijke grondstoffen voor de oorlogsvoering.

Op deze manier zou de vrede op het Europese continent bewaakt worden. Het eerste samenwerkingsverband dat in 1950 werd opgericht en de naam 'Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal' i kreeg, is een belangrijke voorloper van de hedendaagse Europese Unie i.

In 1985 werd 9 mei uitgeroepen tot 'Dag van Europa'. Het idee achter deze dag was burgers ervan bewust te maken dat de EU i de manier is om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen garanderen. En nu nog steeds wordt gestreefd naar een Europa waarin de vrijheid en identiteit van het hele Europese volk gerespecteerd wordt en waarin de samenwerking van verschillende volkeren wordt bevorderd. Daarom worden jaarlijks op de Dag van Europa verschillende evenementen georganiseerd.

1.

Wat gebeurde er op 9 mei 1950?

Op 9 mei 1950, minder dan vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd de pers in Parijs bijeengeroepen voor een 'mededeling van het hoogste belang'. Op deze persbijeenkomst las de toenmalige Franse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman i de eerste regels van een verklaring aan de pers voor. In zijn verklaring pleitte Schuman voor een organisatie die de Franse en Duitse productie van kolen en staal - belangrijke grondstoffen voor de oorlogsvoering - onder gezamenlijk beheer zou plaatsen. Op die manier zou de vrede op het Europese continent bewaakt worden.

In de Verklaring van 9 mei 1950 staat:

'De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen.' 'Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.'

De Fransman Jean Monnet i had deze verklaring geschreven. Jean Monnet zou vervolgens voorzitter worden van het eerste samenwerkingsverband, dat de naam 'Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal' i kreeg en één van de voorlopers is van de hedendaagse Europese Unie i.

Deze supranationale i Europese organisatie ging de productie van grondstoffen, die op dat moment de basis van alle militaire macht vormden, beheren: kolen en staal. Dat was bijzonder, want de twee landen die nu hun nationale zeggenschap over de 'zenuw van de oorlog' moesten opgeven, hadden elkaar enkele jaren daarvoor nog op leven en dood bevochten in een gruwelijk conflict dat niet alleen grote materiële, maar vooral ook enorme geestelijke schade -haatgevoelens, wrok en vooroordelen- had nagelaten.