Rondetafelgesprek commissie IenW over tweede EU mobiliteitspakket

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Friday, February 2 2018.

Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 februari organiseert de commissie IenW i een rondetafelgesprek over het tweede EU-mobiliteitspakket dat op 8 november 2017 is verschenen.

De focus bij dit gesprek ligt vooral op de voorstellen van de Europese commissie i over de normstelling voor CO2-uitstoot voor auto’s en busjes, en voor alternatieve brandstoffen-infrastructuur. Het doel hiervan is om het gebruik van schonere en zuinigere auto’s te stimuleren.

De commissie praat met vertegenwoordigers van (elektrische) auto-industrie, laadpaalproducenten, wetenschap en belangengroeperingen.

  • 08/02: Rondetafelgesprek tweede mobiliteitspakket