Infrastructure and Water Management (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is A.H. (Agnes) Mulder. Griffier is mw. J. Rijkers (wnd).

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, M.Ö.SP
2Stephan van BaarleBaarle, S.R.T. vanDENK
3RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
4Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
5Raoul BouckeBoucke, Ir. R.M.D66
6Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
716-Thom van CampenCampen MSc, A.A.H. vanVVD
8Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
9DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
1018-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
11Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
12Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
13Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
14Photo D.J.G. (Dion) GrausGraus, D.J.G.PVV
15Pieter GrinwisGrinwis, P.A.CU
1624-Peter de GrootGroot MSc, P.C. deVVD
17Tjeerd-de-Groot-12mbGroot, Dr. Tj.C. deD66
18Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
19HagenHagen, K.B. D66
2040-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
2125-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
22Habtamu de HoopHoop, H.E. dePvdA
23fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
24Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
25Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
26Photo B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
2726-Fahid MinhasMinhas, F.B.VVD
28Website CDA.nlMolen, H. van derCDA
29Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
30Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
31Photo R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
32S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
33Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
34Ir. J. (Joris) Thijssen MBAThijssen, Ir. J.PvdA

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Photo M. (Fleur) AgemaAgema, M.PVV
2Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
3Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
4henribotenbalBontenbal, Drs. H.CDA
530-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
6Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
7RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
8G.J. (Gijs) van DijkDijk, G.J. vanPvdA
9Drs. I. (Inge) van DijkDijk, I. vanCDA
10Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
11N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
1233-Folkert IdsingaIdsinga, Mr. F.L.VVD
13Photo L.W.E. (Léon) de JongJong, L.W.E. dePVV
14R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
15Bart van KentKent, B. vanSP
16Photo A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
1728-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
18Drs. A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
19Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
20Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
21Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
22Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
23fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
2434-Daan de NeefNeef, D. deVVD
25Photo W. (Wieke) PaulusmaPaulusma, W.D66
26Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21
27Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
28Steven-van-WeyenbergWeyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66