Infrastructure and Water Management (IW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Griffier is Mw. J. Rijkers.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-06-07 36565 - Invoering verplichting tot verstrekken van een afschrift aan de minister bij afwijking van het circulair materialenplan 2e
2024-05-24 36569 - Initiatiefvoorstel Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies i 2e
2024-01-19 36490 - Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2024-05-15 36560 A - Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023 i  
2024-05-15 36560 J - Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2023 i  
2023-11-24 36470 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Najaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2023-01-27 36292 - Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Oekraïne  
2022-11-28 36254 - Initiatiefnota over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie  
2022-11-16 36246 - EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542