Drs. P. (Paul) Blokhuis

foto Drs. P. (Paul) Blokhuis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Paul Blokhuis (1963) was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III i. Hij was in 2006-2017 voor de ChristenUnie wethouder van zorg, welzijn, volksgezondheid en jeugd in Apeldoorn. Eerder was de heer Blokhuis kerkelijk jeugdleider en senior beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie i. Tevens was hij Statenlid in Gelderland en voorzitter van de RPF i-Jongeren. Sinds 2022 is hij voorzitter van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

ChristenUnie
in de periode 2017-2022: staatssecretaris

1.

Personal data

Place and date of birth
Zuidhorn (Gr.), 14 November 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorisch Politieke Federatie)
 • ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Apeldoorn, from 11 March 2010 until April 2010
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met geestelijke gezondheidszorg, preventie, maatschappelijke opvang en maatschappelijke diensttijd), from 26 October 2017 until 10 January 2022
 • voorzitter STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), from 1 July 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers; 2. geestelijke gezondheidszorg 3. maatschappelijke opvang en beschermd wonen; 4. preventie; 5. gezondheidsbevordering (leefstijl) en 6. maatschappelijke diensttijd
 • Was vanaf 25 september 2020 tevens belast met jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/11)
 • bestuurlijke trekker dossier Jeugd G32
 • lid VNG-commissie Gezondheid en welzijn

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Besloot in 2019 dat in 2022 de rookruimtes in de zorg, het onderwijs en in de cultuur- en sportsector moeten zijn gesloten. In 2021 gebeurt dat al in (semi)overheids- en openbare gebouwen.
 • Stelde een Commissie van Wijzen in over de problemen met de uitvoering van de Jeugdwet. In 2021 stelde het kabinet 1,314 miljard euro extra ter beschikking ter ondersteuning van de taken van gemeenten op het gebied van de jeugdzorg. Eerder was al 300 miljoen euro toegezegd.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 26) tot wijziging van de Drank- en Horecawet tot stand in verband met het Nationaal Preventieakoord en evaluatie van de wet. De wijzigingen verbieden onder meer prijsacties met meer dan 25 procent korting en stellen het doorgeven door volwassenen van alcoholhoudende drank aan minderjaren strafbaar. De wijzigingen betreffen ook modernisering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie en inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen. De titel van de wet wordt Alcoholwet. (35.337)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 631) tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot stand over het opnemen van een prenataal huisbezoek. Met dit bezoek aan vrouwen of gezinnen in een kwetsbare situatie kunnen gemeenten de kans verkleinen op (gezondheids-)problemen bij kinderen op latere leeftijd. (35.593)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam per 10 maart 2012 met de andere wethouders ontslag vanwege een miljoenenverlies bij het grondbedrijf van Apeldoorn. Keerde op 29 maart 2012 terug in het nieuwe college.

Private life
 • Hij is een jongere broer van de popjournalist Leo Blokhuis
 • Zijn vader was predikant in onder meer Zevenbergen (1956-1962), Zuidhorn (1962-1969), Wezep-Heerde (1969-1973), en Schiedam (1973-1985) en Wapenveld (1985-1993)

Campaign trail
 • Stond op de kandidatenlijst van de RPF bij de Tweede Kamerverkiezingen 1994 en 1998
 • lijsttrekker ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn, 2014

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.