35337 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 november 2019 ingediend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Drank- en Horecawet te wijzigen ten einde problematisch alcoholgebruik tegen te gaan, de positie van de Landelijke Commissie sociale hygiëne te regelen, de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand te verbeteren en enkele andere aanpassingen mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 17 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(70 stuks)

2 14 november 2019, koninklijke boodschap, nr. 1     KST353371
Koninklijke boodschap
 
2 14 november 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST353372
Voorstel van wet
 
2 14 november 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST353373
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.