'State of the Union' 2017 van Commissievoorzitter Juncker

Source: Europa Nu.
State of the Union Address 2015 by Jean-Claude Juncker, President of the EC
Bron: © European Union, 2016

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker i gaf woensdag 13 september 2017 zijn jaarlijkse 'State of the Union' i toespraak in het Europees Parlement i.

Het was de derde 'State of the Union' van Juncker. De Commissievoorzitter geeft in de speech jaarlijks inzicht in het beleid dat de Europese Commissie i het komende jaar voor ogen staat.

Juncker sprak zich in zijn speech vooral uit over een EU i zonder het Verenigd Koninkrijk. Na het vertrek van de Britten zien Duitsland en Frankrijk kansen voor verdere samenwerking tussen de EU-lidstaten i.

1.

Belangrijke punten in de toespraak

Sociale zekerheid

Juncker noemde het absurd dat de EU geen agentschap heeft die de arbeidsstandaarden handhaaft, terwijl er bijvoorbeeld wel een agentschap bestaat dat toezicht houdt op banken. Juncker gaf aan een gemeenschappelijke arbeidsmarktautoriteit op te willen richten.

EU-lidmaatschap Turkije

Voorlopig hoeft Turkije niet te rekenen op EU-lidmaatschap. Volgens Juncker moet Turkije eerst maar eens vastgezette journalisten vrijlaten en ophouden met Europese staatshoofden fascisten en nazi's te noemen.

Verbetering en uitbreiding Eurozone

Juncker wil een nieuwe Eurocommissaris aanstellen als Europese minister van financiën en economie aan het einde van 2017. De nieuwe minister zou moeten toezien op de coördinatie van alle financiële instrumenten van de EU.

Een speciaal parlement voor de eurozone i is niet nodig. "Het parlement van de eurozone is dit parlement", zei Juncker in het Europees Parlement.

Hij riep alle lidstaten die de euro nog niet gebruiken op de munt zo snel mogelijk in te voeren. De EU zal daarbij financiële steun bieden zodat de convergentiecriteria i sneller worden behaald.

Uitbreiding Schengengebied

Het moet voor Schengenlanden i gemakkelijker worden om grenscontroles in te voeren bij nieuwe migratiestromen. Daarnaast vindt Juncker dat Bulgarije en Roemenië moeten toetreden tot de Schengenzone.

Functioneren Unie

Onder leiding van commissaris Frans Timmermans i zal er een werkgroep worden ingesteld die zich bezighoudt met subsidiariteit i en proportionaliteit i. Dat betekent dat de werkgroep onderzoekt op welke gebieden de EU zich meer of minder mee moet gaan bezighouden.

Ook wordt de gedragscode voor Commissarissen aangescherpt. Commissarissen mogen onder de nieuwe gedragdcode pas twee of drie jaar na zijn of haar periode als commissaris een baan aannemen in dezelfde sector. Verder acht Juncker het tijd voor uitbreiding van de EU met Macedonië en Servië.

Brexit

Juncker noemde de Brexit tragisch, maar benadrukte dat de toekomst van de EU daardoor niet in het gedrang komt. Hij zei dat de Europese integratie verder zal gaan zonder de Britten. Wel is de Brexit een teken dat populisme en nationalisme in de EU aan populariteit toenemen.

Het Europees Hof van Justitie

De uitspraken van het Europees Hof van Justitie i moeten bindend blijven. Rule of law mag niet optioneel worden.

Defensie

De EU moet een militair hoofdkwartier krijgen. Om de effectiviteit van het buitenlands beleid te versterken, moeten beslissingen op dit gebied vaker met gekwalificeerde meerderheid van stemmen i worden genomen. Dat kan volgens Juncker onder de bestaande EU-verdragen i.

Organisatie

Juncker wil het mogelijk maken voor EU-burgers om vanaf de volgende Europese verkiezingen op politici uit andere landen te stemmen

2.

Wat is de State of the Union?

De 'State of the Union' (SOTEU) is de jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie i waarin de balans wordt opgemaakt over hoe de Europese Unie ervoor staat. Ook worden de belangrijkste plannen van de Commissie i voor het komende jaar uiteen gezet.

3.

Juncker’s ‘State of the Union’: tóch optimisme

Analyse dr. Jan Werts (vooruitblik)

De hemel boven Europa is opgeklaard als Commissie i-‘president’ Juncker i op 13 september 2017 zijn State of the Union i afsteekt. Frankrijk en Duitsland bepalen de koers en de politiek daar spoort plotseling prima met die van ‘Brussel’. Bovendien is het economisch volop zomer in Europa.

4.

Meer informatie