Pensioen van de toekomst

Source: Tweede Kamerfractie Lid-Klein i, published on Friday, April 15 2016.

Op woensdag 30 maart vergaderde de Tweede Kamer over de toekomst van het pensioenstelsel. Duidelijk is dat het een en ander gaat veranderen. Maar op welke manier? De bijdrage van Norbert Klein was als volgt:

“ Als ik de toekomst van het pensioenstelsel voor me zie vind ik het vooral belangrijk dat de mensen die zelf een keuze willen maken, ook daadwerkelijk deze keuze kunnen maken. Op het gebied van pensioenen betekent dit in de eerste plaats dat mensen zelf kunnen bepalen wanneer zij het pensioen willen laten ingaan.  Al eerder bleek uit onderzoek van de ANBO dat 70% van de mensen graag een flexibel AOW zouden willen waarbij het AOW 5 jaar eerder kan ingaan of juist 5 jaar later. Hiertoe heeft Norbert Klein in februari een wetsvoorstel ingediend dat nu voor advies bij de Raad van State ligt. Naast keuzevrijheid vindt Norbert Klein het vooral belangrijk dat het pensioen evenwichtig moet zijn verdeeld over de generaties. Op dit moment is de lage rekenrente een doorn in het oog van Norbert Klein. Door deze fictieve rente kunnen de pensioenen niet geïndexeerd worden of worden zelfs gekort. Hierdoor merken gepensioneerden volgend jaar al een koopkrachtdaling. In een motie heeft Norbert Klein de regering verzocht de gepensioneerden te compenseren in hun koopkracht, danwel te bewerkstelligen dat de pensioenen wel kunnen worden geïndexeerd. Over de motie is 5 april gestemd en verworpen. Partijen als VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks hebben met hun tegenstem laten zien dat zij niets zien in maatregelen om koopkrachtdaling voor gepensioneerden tegen te gaan.