De bijdrage van Norbert klein in het debat over de uitslag van het referendum

Source: Tweede Kamerfractie Lid-Klein i, published on Thursday, April 14 2016.

Gisteravond vond het debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum plaats. Tweede Kamerlid Norbert Klein had de volgende bijdrage:

Het proces-verbaal behorende bij dit referendum is helder: er is een geldige uitslag. De regering zit vervolgens met de handen in het haar, en spreekt van ‘een onontgonnen terrein’ terwijl de enige juiste reactie zo klaar als een klontje is. Artikel 11 van de wet raadgevend referendum is hierover ondubbelzinnig.

Dus: geen ‘noodzakelijke tijd nemen’ of een ‘stapsgewijze aanpak die enige tijd zal vergen’ voorstellen. Nee, stop met dralen maar maak dit tot prioriteit. De regering moet direct actie ondernemen en een voorstel van wet indienen om deze ratificatiewet in te trekken.

Daarnaast: waar was de 65 procent van de volksvertegenwoordigers die in april vorig jaar volmondig ‘vóór heeft gestemd, de afgelopen paar maanden? In aanloop naar dit referendum hadden zij zich immers tegenover de burgers kunnen - moeten - verantwoorden voor hun keuze hier in dit parlement. Naast mijn eigen ‘vóór is positief’ campagne en die van D66, waren zij totaal onzichtbaar in het publieke debat. Typisch een gevalletje van ‘kop in het zand politiek; vingers niet branden’, of nog erger: ‘vóór’ stemmen en dan ‘tegen’ adviseren.

Voorzitter, de echte tegenvaller voor mij is dan ook de totale apathie bij het merendeel van de voorstanders van dit verdrag in deze Kamer.

Dat is in mijn ogen een echte afgang voor een serieus te nemen referendum; een echte blamage.

Daarom: wees niet verbaasd wanneer burgers zich ook hierdoor weer verder van de politiek afwenden.