Vragen PvdA in Kamer over EU stresstest verzekeraars

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Tuesday, December 2 2014.

Mondelinge vragen - Niet alle Nederlandse verzekeraars komen door de Europese stresstest voor verzekeringen. Nijboer i (PvdA) maakt zich zorgen en vraagt staatssecretaris Wiebes i (Financiën) om scherp toezicht.

Een aantal Nederlandse verzekeraars heeft de stresstest van de Europese toezichthouder niet doorstaan. Als het langdurig slecht gaat met de economie, kunnen zij in gevaar komen. Nijboer vraagt de staatssecretaris om hoeveel verzekeraars het gaat. Hij wil bovendien scherp toezicht, want verzekerden mogen niet met lege handen komen te staan. De stresstest berust op normen die pas vanaf 2016 gelden, stelt Wiebes. Alle verzekeraars voldoen aan de huidige eisen. De Nederlandsche Bank i houdt toezicht op verzekeraars en rapporteert hierover aan het Nederlandse publiek. Daarom wil Wiebes geen verdere details noemen. Wel vindt hij dat verzekeraars aan de normen moeten voldoen.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Laatst bijgewerkt: 15:51 - dinsdag 2 december 2014

Direct naar het begin van de pagina