De Nederlandsche Bank (DNB)

Source: Parlement.com.
 
logo DNB © De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland en tevens toezichthouder op de Nederlandse banken.

In deze hoedanigheid ziet de DNB toe op veilig en betrouwbaar betalingsverkeer en bewaakt zo de financiële stabiliteit in Nederland. Daarnaast zet de DNB zich met andere centrale banken in de Europese Unie in voor prijsstabiliteit. De DNB voert deze taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in opdracht van het ministerie van Financiën.