Drs. H. (Henk) Nijboer

foto Drs. H. (Henk) Nijboer
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Henk Nijboer (1983) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i. Hij was ambtenaar op het ministerie van Financiën. In 2003-2007 was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. Verder was hij in Leiden wetenschappelijk onderzoeker naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. De heer Nijboer is woordvoerder financiën, wonen, ruimtelijke ordening en gaswinning. Verder was in 2017-2018 voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies en is hij sinds juni 2018 lid van het Presidium i.

PvdA
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

1.

First name

Henk (Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 31 March 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • onderzoeker Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid, Universiteit Leiden, from May 2007 until September 2012 (promotieonderzoek)
  • coördinerend beleidsmedewerker, directie AFEP (Algemene Financiële en Economische Politiek), ministerie van Financiën, from November 2008 until September 2012
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
  • lid medezeggenschapsdeelraad locatie Wessel GansfortCollege, Christelijke Scholengemeenschap Groningen, from 1999 until 2001
  • lid Coöperatiebestuur pensioenfonds PGGM, from 2007 until 2012 (namens ABVAKABO FNV)

Derived functions (2/5)
  • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018 until February 2021
  • rapporteur OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 February 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/11)
  • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel in om de huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten te maximeren. Het wetsvoorstel werd in 2021 aanvaard. (35.488)
  • Diende in 2022 samen met Senna Maatoug en Tom van der Lee (beiden GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van enkele fiscale regelingen en een progressief tarief voor box 2 (36128)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in april 2022 bij de verkiezingen van een nieuwe fractievoorzitter verslagen door Attje Kuiken
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 27, 2021.