Drs. H. (Henk) Nijboer

foto Drs. H. (Henk) Nijboer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Henk Nijboer (1983) was van 20 september 2012 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i. Hij was eerder ambtenaar op het ministerie van Financiën en in 2003-2007 lid van Provinciale Staten van Groningen. Verder was hij in Leiden wetenschappelijk onderzoeker naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. De heer Nijboer was als Kamerlid woordvoerder financiën, wonen, ruimtelijke ordening en gaswinning. In 2017-2018 was hij voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies en van juni 2018 tot oktober 2022 lid van het Presidium i. In 2023 werd hij kwartiermaker sociale agenda voor het aardgasgebied.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 2012-2023: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Henk (Henk)

Place and date of birth
Groningen, 31 March 1983

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

National political party
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2023 until 6 December 2023

3.

Main functions and occupations

 • student-assistent onderzoeksproject Hervorming Sociale Zekerheid, Universiteit Leiden, from 2006 until April 2007
 • onderzoeker Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid, Universiteit Leiden, from May 2007 until September 2012 (promotieonderzoek)
 • coördinerend beleidsmedewerker, directie AFEP (Algemene Financiële en Economische Politiek), ministerie van Financiën, from November 2008 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 6 December 2023
 • kwartiermaker sociale agenda voor het aardgasgebied, from 6 December 2023 (tot 1 januari 2025)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • lid medezeggenschapsdeelraad locatie Wessel GansfortCollege, Christelijke Scholengemeenschap Groningen, from 1999 until 2001
 • lid Coöperatiebestuur pensioenfonds PGGM, from 2007 until 2012 (namens ABVAKABO FNV)

Derived functions (2/5)
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018 until February 2021
 • rapporteur OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 February 2022 until 6 December 2023 (samen met Folkert Idsinga, VVD)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/15)
 • Diende in 2022 samen met Mahir Alkaya (SP), Lammert van Raan (PvdD) en Nilüfer Gündogan (lid-Gündogan) een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen (36.172)
 • Diende in 2022 samen met Pieter Grinwis (CU) een initiatiefwetsvoorstel in over het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten). Het wetsvoorstel is in 2023 aangenomen. (36.195)
 • Diende in 2022 samen met Tom van der Lee (GroenLinks) een initiatiefnota in over de belastingmoraal in Nederland (36.273)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in april 2022 bij de verkiezingen van een nieuwe fractievoorzitter verslagen door Attje Kuiken
 • Stapte in oktober 2022 uit het Kamerpresidium, omdat hij - ook door partijgenoten - werd aangesproken op zijn rol bij het instellen van een onderzoek tegen zijn fractiegenoot Arib
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 27, 2021.