Presentatie evaluatieonderzoek Verdrag van Lissabon

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Friday, November 28 2014.

Op woensdag 3 december 2014 vindt de presentatie plaats van het evaluatieonderzoek naar de instrumenten die het Verdrag van Lissabon i biedt aan nationale parlementen. Op 1 december 2014 bestaat het Verdrag van Lissabon 5 jaar. Dat was aanleiding voor de Tweede Kamer om de Lissaboninstrumenten kritisch te onderzoeken.

Universitair hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan de Radboud Universiteit, Ellen Mastenbroek, heeft in opdracht van de Tweede Kamer een internationaal wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Lissaboninstrumenten. In de afgelopen maanden heeft zij door heel Europa gesprekken gevoerd met parlementariërs en hun staf. Tijdens de presentatie op 3 december geeft zij een toelichting op haar bevindingen en aanbevelingen. René Leegte i, voorzitter van de werkgroep die het evaluatieonderzoek heeft begeleid, overhandigt het eerste exemplaar aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg i.