Tot middernacht in de Tweede Kamer voor een dik pakket aan wetten

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Tuesday, February 14 2012.

Vandaag was een belangrijke dag voor de financiële markten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een groot pakket van maar liefst zes wetten. Vorige week maandag heb ik hierover de hele dag met de Kamer gedebatteerd.

Op dinsdagavond hebben we de laatste eindjes aan elkaar geknoopt. Vele uren werk, maar toen ik net na middernacht het Plein in Den Haag opliep, dacht ik: we hebben een flinke stap genomen op weg naar herstel van vertrouwen in de financiële sector.

Herstel van vertrouwen in de financiele sector is hard nodig. De kredietcrisis van 2008 heeft uitgewezen dat de financiële sector op sommige punten kwetsbaar is en niet tegen elke storm is opgewassen. Terwijl krachtige en solide banken van groot belang zijn voor de economie. Daarom vind ik het versterken van het toezicht, het centraal stellen van de klant en de aanpak van excessieve beloningen enorm belangrijk. Door dit grote pakket van wetten wordt de kans op een nieuwe kredietcrisis flink verkleind. En het helpt hopelijk mee om het vertrouwen van mensen in banken en andere financiële instellingen te herstellen.

Maar waar gaan de belangrijke maatregelen uit dit pakket over? Laat ik er twee wetten uitlichten. Ten eerste de zogenoemde interventiewet. De Nederlandsche Bank kan in de toekomst snel een bank of verzekeraar te hulp schieten bij ernstige problemen. En als de stabiliteit van het hele financiële stelsel in gevaar komt kan ik als minister ingrijpen. Vóór deze wet was dit gewoonweg niet geregeld. Het zijn belangrijke maatregelen om grote schade te voorkomen. Een andere maatregel waar ik helemaal achter sta is het bonusverbod. Bij instellingen met staatssteun is een bonus verleden tijd. Niet alleen voor de toekomst maar ook met terugwerkende kracht. Banken en andere financiële instellingen die zijn gered door de Staat, moeten zich realiseren dat dit is gedaan met geld van de belastingbetaler. Door dit pakket heb ik alleen al de afgelopen zes maanden veertien wetten op het gebied van de financiële markten in de Tweede Kamer behandeld.

We zijn dus goed op stoom. Maar er is nog werk aan de winkel. Op Europees niveau onderhandelen we over nieuwe richtlijnen. En mijn ambtenaren werken op volle kracht aan een volgend wetgevingspakket voor de financiële markten. Straks moeten verzekeraars ook meer financiële reserves hebben. En het toezicht wordt uitgebreid. Zo kan ik meer zicht houden op speculanten. Ik wil dit pakket dit voorjaar naar de Kamer sturen. Wordt vervolgd dus!