Van Berlijn naar Brussel; via Zwolle, Assen en Den Haag

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Tuesday, November 29 2011.

Ik ben de afgelopen dagen weer veel op pad geweest. Vrijdag was ik in Berlijn waar ik een ontmoeting had met mijn Duitse en Finse collega's, en gisteren stond er een werkbezoek aan Zwolle en Assen op het programma.

In Zwolle was ik te gast bij de Hogeschool Windesheim. In een vol auditorium - de opkomst was met enkele honderden studenten boven verwachting - heb ik vragen beantwoord over de economische situatie in Nederland, de noodzaak tot bezuinigen en de schuldencrisis. In veel van de vragen die de studenten op mij afvuurden bespeurde ik een zorg. Zorg over de de toekomst; over de economie en de pensioenen en de werkgelegenheid. Ik heb daarbij benadrukt dat het kabinetsbeleid erop gericht is om de Nederlandse economie concurrerend te houden zodat de werkloosheid, die nu in ten opzichte van andere EU-landen relatief laag is, ook relatief laag blijft. Overigens waren het niet alleen zorgen. De studenten bleken ook oplossingsgericht. Dat werd vooral duidelijk toen we na afloop in informele sfeer nog kort met elkaar spraken.

Na Windesheim volgde - ook in Zwolle - een ontmoeting met lokale en regionale ondernemers. En daarna heb ik in Assen op een grote bijeenkomst van de Rabobank Assen-Beilen een speech gegeven die primair over de schuldencrisis ging. Daarbij heb ik de 1.000 aanwezigen - een mooie dwarsdoorsnede van ondernemend, politiek en studerend Drenthe - verteld over wat we doen om de crisis te bestrijden en dat we tegelijkertijd lessen moeten trekken uit deze situatie. Dit alles onder het motto 'never waste the opportunities of a good crisis'. Ik bedoel daarmee dat we maatregelen moeten nemen waarmee we ervoor zorgen dat een crisis als deze zich niet kan herhalen.

Dat was gisteren. Ik ben nu nog in Den Haag, maar vertrek straks richting Brussel. Want vandaag is ook weer een drukke dag. Zojuist is de Najaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat het begrotingstekort in 2011 iets hoger uitvalt dan we op Prinsjesdag dachten. De verslechtering wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten uit belastingen. Aan de uitgavenkant heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen het vooraf afgesproken plafond blijven. Het uitgavenplafond wordt dus niet overschreden.

De Nederlandse economie heeft het moeilijk, vooral als gevolg van de schuldencrisis en de onzekere situatie in Europa. De lagere belastinginkomsten en de daardoor veroorzaakte lichte stijging van het begrotingstekort komen daarom niet als een complete verrassing. Het is echter belangrijk om op te merken dat het begrotingstekort ten opzichte van 2010 slinkt (EMU-saldo in 2010: -5,1% bbp, tegen -4,5% in 2011). Het kabinet werkt er hard aan om de overheidsfinanciën op orde te brengen en het begrotingstekort verder terug te dringen, ook om aan de Europese afspraken te voldoen.

Zo, en dan nu weer op weg naar Brussel. Vrijdag sprak ik in Berlijn al over de aanpak van de Europese schuldencrisis. Later vandaag is er een Eurogroep, waar alle ministers van Financiën van de 17 euro-landen vertegenwoordigd zijn. Meer uitleg over de Nederlandse inzet bij die vergadering in mijn blog van afgelopen vrijdag.