Verhitte vergadering over EU-begroting 2012

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Sunday, November 20 2011.

Afgelopen vrijdag was ik een keer niet bij de wekelijkse ministerraad. In plaats daarvan was ik in Brussel om daar de Europese begroting voor 2012 te bespreken. Een vergadering die uiteindelijk tot diep in de nacht heeft geduurd, maar gelukkig wel met een voor Nederland bevredigende uitkomst.

In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we voor de nieuwe meerjarenbegroting van de EU, die loopt van 2014-2020 een substantiële korting willen. Daarom is het belangrijk de we ook op de begrotingen van de jaren daarvoor zo streng mogelijk blijven. We moeten ervoor zorgen dat er nu geen kosten bijkomen, die straks structureel worden. Structureel betekent dat ze ieder jaar opnieuw terugkomen.

Voor 2012 dreigde de Europese begroting fors te stijgen. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement stelden een forse groei van meer dan 5 procent voor. Nederland was het hier falikant mee oneens. Bijna alle landen in de EU zitten in de problemen en nemen forse maatregelen om hun overheidsfinanciën en economie weer op orde te brengen. Maatregelen, waar alle inwoners mee te maken krijgen. Dan kan het niet zo zijn dat de kosten van de EU, die alle landen samen betalen, zo fors oplopen. Ook de EU zal moeten laten zien dat ze oog heeft voor de budgettaire werkelijkheid en ook zelf de broekriem moeten aanhalen.

Nederland wilde een nominale nulgroei. Dat wil zeggen dat de begroting niet zou groeien en ook niet met de inflatie zou meestijgen. Maar besluiten over de begroting worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid. Nederland kon afgelopen zomer een stijging daarom niet in zijn eentje blokkeren. Uiteindelijk hebben we met een aantal andere strenge landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden afgesproken dat de groei dan in ieder geval niet meer dan de inflatie mocht zijn. En die is 2 procent. Met deze inzet ben ik vrijdag naar Brussel vertrokken. Geen makkelijke boodschap, maar wel eentje waar ik helemaal achter stond.

Zelfs met deze inzet werd het een hele stevige vergadering in Brussel. Het grootste gedeelte van de dag speelde zich af buiten de vergaderzaal tijdens vele schorsingen. Op de gangen vonden verhitte discussies plaats. Gelukkig met resultaat: de begroting stijgt volgend jaar met niet meer dan de inflatie. Ik ben tevreden met de uitkomst en vooral met het signaal dat de EU hiermee afgeeft: ook zij zullen zuiniger dan ooit moeten doen.

Het geeft hoop voor de discussie over de meerjarenbegroting van 2014-2020 maar we zijn er nog lang niet. Ook de komende maanden zal ik hiervoor aandacht blijven vragen bij mijn Europese collega's. Het blijft moeilijk te verteren dat het Europees Parlememt zich zo sterk maakt voor verhoging van de begroting, juist in tijden dat we allemaal minder moeten uitgeven.