Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - EU monitor

EU monitor
Sunday, April 5, 2020
calendar

Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn, sport en jeugd- en gezinszaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • WMO en mantelzorg
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Kwaliteits- en arbeidsmarktbeleid care en jeugd
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs
 • Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Sportbeleid
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • GGZ
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
Voorzitter is M.A.M. (Micky) Adriaansens. Ondervoorzitter is J. (Bob) van Pareren. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Micky AdriaansensAdriaansens, Mr.Drs. M.A.M.VVD
2Martine Baay-TimmermanBaay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
3ABredenoordBredenoord, Prof.Dr. A.L.D66
4Reina de Bruijn-WezemanBruijn-Wezeman, R.G. deVVD
5Eric van der BurgBurg, E. van derVVD
6Diederik van DijkDijk, Mr. D.J.H. vanSGP
7Ruard GanzevoortGanzevoort, Prof.Dr. R.R.GL
8Germ GerbrandyGerbrandy, G.OSF
9Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
10Roel van GurpGurp, R.J. vanGL
11Alexander van HattemHattem, A.W.J.A. vanPVV
12Otto HermansHermans, Drs. O.J.FVD
13Ton van KesterenKesteren, A.J.M. vanPVV
14Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
15Jopie NoorenNooren, Drs. J.E.A.M.PvdA
16Ria Oomen-RuijtenOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
17Bob van ParerenPareren, J. vanFVD
18Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.FVD
19Greet Prins-ModderaarPrins-Modderaar, G.CDA
20Rombouts CDARombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.CDA
21Christine TeunissenTeunissen, Drs. Ch.PvdD
22Kees VendrikVendrik, Drs. C.C.M.GL
23Maarten VerkerkVerkerk, Prof.Dr. M.J.CU
24Peter van der VoortVoort, Prof.Dr. P.H.J. van derD66
25Jeroen de VriesVries, J.W.E. de
26Roel WeverWever, Drs. R.VVD