Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn, sport en jeugd- en gezinszaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • WMO en mantelzorg
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Kwaliteits- en arbeidsmarktbeleid care en jeugd
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs
 • Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Sportbeleid
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • GGZ
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
Voorzitter is M.A.M. (Micky) Adriaansens. Ondervoorzitter is J. (Bob) van Pareren. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens (Bron: Website VVD.nl)Adriaansens, Mr.Drs. M.A.M.VVD
2Martine Baay-TimmermanBaay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
3ABredenoordBredenoord, Prof.Dr. A.L.D66
4R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman (Bron: Website VVD.nl)Bruijn-Wezeman, R.G. deVVD
5E. (Eric) van der Burg (Bron: Website VVD.nl)Burg, E. van derVVD
6Johan DessingDessing, J.FvD
7Mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk (Bron: Beeld SGP)Dijk, Mr. D.J.H. vanSGP
8Ruard GanzevoortGanzevoort, Prof.Dr. R.R.GL
9Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
10Roel van GurpGurp, R.J. vanGL
11Alexander van HattemHattem, A.W.J.A. vanPVV
12Hamit KarakusKarakus, H.PvdA
13Ton van KesterenKesteren, A.J.M. vanPVV
14Jan KeunenKeunen, Prof.Dr. J.E.E.VVD
15Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
16Peter NicolaiNicolaï, Prof.Mr. P.PvdD
17Ria Oomen (Bron: Website CDA.nl)Oomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
18Bob van ParerenPareren, J. van
19Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.
20Greet Prins (Bron: Website CDA.nl)Prins, G.CDA
21Ton RavenRaven, A.C.M.OSF
22Website CDA.nlRombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.CDA
23Kees VendrikVendrik, Drs. C.C.M.GL
24Prof.Dr. M.J. (Maarten) Verkerk (Bron: Website Christenunie.nl)Verkerk, Prof.Dr. M.J.CU
25Peter van der VoortVoort, Prof.Dr. P.H.J. van derD66
26Jeroen de VriesVries, J.W.E. de