Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 17, 2019
calendar

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn, sport en jeugd- en gezinszaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • WMO en mantelzorg
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Kwaliteits- en arbeidsmarktbeleid care en jeugd
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs
 • Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Sportbeleid
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • GGZ
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
Voorzitter is M.A.M. (Micky) Adriaansens. Ondervoorzitter is J. (Bob) van Pareren. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Micky AdriaansensAdriaansens, Mr.Drs. M.A.M.VVD
2Martine Baay-TimmermanBaay, Mr. M.H.H.50PLUS
3Toine BeukeringBeukering, Drs. A.J.A.FVD
4Annelien BredenoordBredenoord, Prof.Dr. A.L.D66
5Reina de Bruijn-WezemanBruijn-Wezeman, R.G. deVVD
6Eric van der BurgBurg, E. van derVVD
7Diederik van DijkDijk, Mr. D.J.H. vanSGP
8Ruard GanzevoortGanzevoort, Prof.Dr. R.R.GL
9Germ GerbrandyGerbrandy, G.OSF
10Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
11Roel van GurpGurp, R.J. vanGL
12Alexander van HattemHattem, A.W.J.A. vanPVV
13Otto HermansHermans, Drs. O.J.FVD
14Alexandra Carla van HuffelenHuffelen, Drs. A. van D66
15Ton van KesterenKesteren, A.J.M. vanPVV
16Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
17Lennart van der LindenLinden MSc, L.P. van derFVD
18Jopie NoorenNooren, Drs. J.E.A.M.PvdA
19Ria Oomen-RuijtenOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
20Bob van ParerenPareren, J. vanFVD
21Greet Prins-ModderaarPrins, G.CDA
22Rombouts CDARombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.CDA
23Dorien RookmakerRookmaker, Drs. D.
24Christine TeunissenTeunissen, Drs. Ch.PvdD
25Kees VendrikVendrik, Drs. C.C.M.GL
26Maarten VerkerkVerkerk, Prof.Dr. M.J.CU
27Loek van WelyWely, L.F.A.M. vanFVD
28Roel WeverWever, Drs. R.VVD