Economische cijfers kabinet-Drees II (1951-1952)

Source: Parlement.com.

Het kabinet-Drees II i regeerde slechts een kleine anderhalf jaar. In economisch opzicht was de Nederlandse toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal i (EGKS, een eerste voorloper van de EEG i, EG i en EU i) in 1951 de belangrijkste gebeurtenis. Verder trad in 1952 de Werkloosheidswet (WW) in werking, en brachten de ministers Van den Brink i (Economische Zaken) en Albregts i (minister zonder portefeuille, voor Economische Zaken) een winkelsluitingswet tot stand die er vooral voor zorgde dat winkels op allerlei dagen en tijden (zondag, 's avonds en als de gemeenteraad dat besloot nog een halve dag per week) niet open mochten zijn.

1.

Cijfers

Drees II

1951

1952

Gemiddeld

Verschil

Algemeen

       

Volumegroei BBP

2,4

1,7

2,1

-0,7

Inflatie (mutatie CPI, %)

9,6

0,0

4,8

-9,6

BBP (lopende prijzen)

9,6

10,1

9,8

0,4

Bevolkingsomvang

10,2

10,3

10,3

0,1

Bevolkingsgroei

1,7%

1,3%

1,5%

-0,5%

Arbeidsmarkt/sociale zekerheid

       

Geregistreerde werklozen

68

106

87

38

Ziektewet

62

60

61

-2

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

101

104

103

3

WW

0

44

22

44

WWV

0

0

n.v.t.

n.v.t.

AOW/Noodwet Ouderdomsvoorziening

318

332

325

14

AWW/ANW

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Bijstand e.d.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Overheidsfinanciën

       

EMU-saldo

6,3

6,5

6,4

0,2

EMU-schuld

118,9

114,9

116,9

-4,0

Bruto collectieve uitgaven

28,8

28,7

28,8

-0,1

Collectieve lasten

27,5

29,1

28,3

1,6

 

Meer over