Dr. A.H.M. (Guus) Albregts

foto Dr. A.H.M. (Guus) Albregts
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Tilburgse hoogleraar en secretaris van de Katholieke werkgeversvereniging die in het tweede kabinet-Drees i als minister zonder portefeuille belast was met het beleid inzake productiviteitsbevordering. Was met Van den Brink i in 1951 verantwoordelijk voor een vernieuwing van de Winkelsluitingswet. Geen opvallende minister, omdat hij nogal overvleugeld werd door minister Van den Brink. Keerde nadien terug naar de wetenschap.

KVP
in de periode 1951-1952: minister

1.

Personal data

Place and date of birth
Vught, 22 November 1900

Place and date of death
's-Hertogenbosch, 8 June 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

  • buitengewoon hoogleraar internationale economische politiek, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, from May 1949 until 15 March 1951
  • minister zonder portefeulle, belast met middenstand, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en productiviteitsbevordering in het gehele Nederlandse bedrijfsleven, from 15 March 1951 until 2 September 1952
  • buitengewoon hoogleraar internationale economische politiek, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, from September 1952 until 1 December 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

  • voorzitter Raad van Overleg voor sociaal-economische aangelegenheden van NKV-AKWV-NKOV-KNBTB, from 1962
  • lid Raad van Commissarissen AMEV (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen), from December 1966 until 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Bracht in 1951 de Productiviteitsnota uit, daarin staan als doelen: een redelijk welvaartsniveau (ook voor de minst-draagkrachtigen), toename van de arbeidsproductiviteit met tien procent in de volgende twee jaren, verbetering van de organisatie van het bedrijfsleven en bevordering van prestatiebeloning.

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1952 samen met minister Van den Brink de Winkelsluitingswet (Stb. 38) tot stand. Alle verkoop op zondag werd verboden; in winkels gold dat verbod ook op werkdagen voor 05.00 uur en na 18.00 uur. In beide gevallen waren echter vrijstellingen mogelijk. Voor alle winkels kon de gemeenteraad verder een verplichte halvedagsluiting per week en een verplichte vakantiesluiting instellen. Op een aantal avonden voor Sinterklaas en Kerstmis en op Oudejaarsavond mochten koopavonden worden gehouden. De gemeenteraad kon tevens per week één koopavond toestaan. Er waren afwijkende openingstijden voor markt- en straathandel, vis- en tabakswinkels en kapperswinkels. (1.735)

7.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn grootmoeder van vaderszijde was een Belgische

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.