Europese Gemeenschap (EG) - EU monitor

EU monitor
Monday, January 27, 2020
calendar
Source: Europa Nu.

Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht†i in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap†i (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM†i en tot 2002 de EGKS†i de eerste van de drie pijlers†i van de Europese Unie†i. Samen stonden zij bekend als de Europese Gemeenschappen†i.

Met het inwerkingtreden van het Verdrag van Lissabon†i in december 2009 is de pijlerstructuur van de Europese Unie verleden tijd. Het EG-Verdrag†i is ingetrokken waardoor de Europese Gemeenschap niet meer bestaat.

Meer informatie