Mr. J. (Joost) Taverne

foto Mr. J. (Joost) Taverne
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Zelfverzekerde en stijlvolle VVD-politicus, die zich als Tweede Kamerlid met name roerde in discussies over staatsrechtelijke onderwerpen en die met initiatiefvoorstellen op dat terrein kwam. Was woordvoerder Grondwetszaken, hoge colleges van staat, kiesrecht, financiering politieke partijen en vrijheid van meningsuiting, alsmede over internationale verdragen en ontwikkelingssamenwerking. Begon zijn (politieke) loopbaan als medewerker van Kamerlid Clemens Cornielje i en europarlementariër Jules Maaten i en was adviseur van de onderwijsministers Hermans i en Van der Hoeven i. Was daarna ambassaderaad voor onderwijs in Washington DC. Keerde zich in 2015 als enige van zijn fractie tegen nieuwe financiële steun aan Griekenland.

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Joost (Joost)

Place and date of birth
Amstelveen, 22 September 1971

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2005

3.

Main functions and occupations

 • ambassaderaad voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederlandse ambassade te Washington DC, from 2006 until 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2010 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 November 2012 until 23 March 2017
 • ambtenaar internationaal cultuurbeleid, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from March 2017 until August 2017
 • cultureel attaché, Consulaat-Generaal te New York, from August 2017 until September 2021
 • medewerker van de secretaris-generaal op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, from September 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current
 • lid bestuur Audus Technologies, from June 2022

Previous
 • buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, gemeente Midden-Delfland, from 23 June 2016 until 1 January 2017
 • lid bestuur Vereniging van Eigenaren, woonpand in Amsterdam

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 2012 een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing in over de procedure voor toetsing van nationale wetten aan internationaal recht. Het wetsvoorstel werd in maart 2017 ingetrokken. (33.359)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen. Het wetsvoorstel is in 2017 aanvaard. (34.158)
 • Diende in 2017 samen met Kees van der Staaij (SGP) een voorstel in om een algemene commissie voor Constitutionele Zaken in te stellen, die wetsvoorstellen aan de Grondwet moet gaan toetsen (34.665)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Een oom van hem, Dick (baron) Taverne, was lid van het Britse Lagerhuis (1962-1974) en is dat van het Hogerhuis (1996-heden)

Anecdotes and citations
 • Baarde tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander enige opzien toen hij, alvorens de eed af te leggen, de tijd nam om zijn jasje dicht te knopen.

8.

Publications

Publications
Carla Joosten, "Joost Taverne: Porschrijder met rode sokken na Kamerlidmaatschap naar New York" (Elsevier Weekblad, 23 maart 2017)

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.