34158 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 februari 2015 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Taverne (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in verband met de parlementaire betrokkenheid bij internationaal recht de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen te wijzigen teneinde de Staten-Generaal te informeren over een ieder verbindende bepalingen van verdragen.

Dit wetsvoorstel was tot de tweede nota van wijziging d.d. 10 juni 2016 geheten: Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen.

1.

Volledige titel

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(39 stuks)

2 20 februari 2015, geleidende brief, 34158 R2048, nr. 1     KST341581
Geleidende brief
 
2 20 februari 2015, geleidende brief, 34158 R2048, nr. 1    
Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
 
2 20 februari 2015, voorstel van wet, 34158 R2048, nr. 2     KST341582
Voorstel van Rijkswet
 
2 20 februari 2015, voorstel van wet, 34158 R2048, nr. 2    
Voorstel van Rijkswet - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
 
2 20 februari 2015, memorie van toelichting, 34158 R2048, nr. 3     KST341583
Memorie van toelichting
 
2 20 februari 2015, memorie van toelichting, 34158 R2048, nr. 3    
Memorie van toelichting - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.