Italië gaat aan de slag met afval-rapport SP

Source: Socialistische Partij (SP) i, published on Monday, April 12 2010.

Het SP i-rapport 'Afval heeft Toekomst' van Tweede Kamerlid Remi Poppe i en Europarlementarier i Kartika Liotard i vindt zijn weg in Europa. Een medewerkster van de Italiaanse Ambassade in Nederland vroeg eerder deze maand de Engelse versie van het rapport op. Afgelopen weekend bevestigt zij dat het gebruikt zal worden bij het onderzoek van de Italiaanse commissie van onderzoek naar illegale afvalverwerking en -transport.

Poppe: "Heel goed dat de Italiaanse overheid hier serieus naar gaat kijken. De toestanden in Napels tonen aan dat er veel werk aan de winkel is. Overigens niet alleen in Italtie maar overal in Europa, Nederland niet uitgezonderd. Wij functioneren binnen Europa als een grote draaischijf van die handel in afval. Europese samenwerking in toezicht en handhaving is hard nodig."

Poppe zal over twee weken aanwezig zijn bij een bezoek van de Italiaanse parlementaire delegatie over afvalmanagement aan Nederland. Tijdens dat bezoek is een gesprek ingepland met de Vaste Kamercommissie VROM i.