Kilometerheffing: nu van uitstel naar definitief afstel!

Source: R. (Richard) de Mos i, published on Friday, March 19 2010.

Op het weblog De Dagelijkse Standaard betoogt Richard de Mos waarom de stekker uit de onzalige plannen voor de invoering van kilometerheffing getrokken moet worden.

Al eerder heeft de Kamer besloten om het omstreden wetsvoorstel aangaande de invoering van de kilometerheffing niet meer te behandelen door het onderwerp controversieel te verklaren. Dat is op zich al goed nieuws, want daardoor is de invoering van dit ridicule, automobilist-onvriendelijke plan in elk geval in de ijskast terecht gekomen.

Met een beetje geluk gaan we nog een stap verder en wordt dit een waarlijk historische dag - de dag waarop in de Kamer voor het laatst gesproken werd over de kilometerheffing.

Was het eerst de VVD die van ‘Yes we can’ naar ‘Kilometerheffing No Way’ overgestapt is, nu lijkt ook het CDA de kilometerheffing definitief te prullemanderen. Noem het verkiezingsretoriek of voortschrijdend inzicht, maar feit is dat gisteren zowel CDA-minister Eurlings met zijn brief aan de Kamer als CDA-Kamerlid Koopmans met zijn uitspraken in de media de kilometerheffing eigenhandig de nek hebben omgedraaid.

Vertrekkend minister Eurlings heeft altijd gepleit dat hij draagvlak onder de bevolking essentieel vond bij de invoering van de kilometerheffing. Draagvlak dat bij hem en de rest van het CDA, en laten we daar vandaag maar gewoon eerlijk over zijn, van meet af aan ver te zoeken was. Het keer op keer vertragen van de invoering van de kilometerheffing door zowel de minister als het CDA is daarvan het levende bewijs.

Toen de minister schoorvoetend het rekeningrijden toch wilde invoeren ontstond er een ware volksopstand! Het aantal burgerinitiatieven was ongekend groot. Denk alleen al aan www.kilometerheffing-nee.nl, waar tienduizenden mensen een petitie hebben ondertekend tegen dit onzalige plan. Het PVV-meldpunt tegen de kilometerheffing kreeg in een paar dagen tijd duizenden mails te verwerken van verontruste burgers en een enquête van De Telegraaf, waar zo’n 200.000 mensen aan deelnamen, liet aan duidelijkheid ook niets te wensen over: 89% van de deelnemers liet een verpletterend NEE horen.

Bij wie kan je draagvlak vinden als door de invoering van de kilometerheffing geen millimeter file wordt oplost? Want was het niet het CBS dat heeft gesteld dat het aantal motorvoertuigen sinds 1992 bijna is verdubbeld; van 6 miljoen in 1992 naar 10,3 miljoen nu, terwijl de capaciteit nog stamt uit de tijd van het Polygoonjournaal en niet gelijkmatig is meegegroeid? Een capaciteitsprobleem los je niet op door met de kilometerheffing betaald in de file te staan.

Wie zal er voor draagvlak zijn als met de komst van de kilometerheffing de staatscontrole weer terug is van weggeweest? Per slot van rekening wil niemand dat Vader Staat door het kastje in de auto precies kan registreren waar men zich op dat moment bevindt. Zelfs op afstand kan gezien worden of iemand een paar kilometer te hard rijdt en voordat je het weet regent het boetes voor kleine snelheidsovertredingen. Bovendien is het kastje enorm fraudegevoelig, waardoor hackers in staat worden gesteld om een kilometervreter de identiteit van een weinigrijder te geven en zo ongemerkt op diens lage rekening te rijden.

Niemand staat voor de lol in de file en toch heeft de kilometerheffing een spitstarief in petto waar hardwerkende burgers voor mogen aftikken. Ondanks dat het CDA nu stelt dat ze het woord kilometerheffing niet meer willen horen, houden ze vast aan de proeven voor spitsmijden, zoals in Amsterdam, waar uit uiteindelijk gewoon heffingen worden berekend voor het rijden tijdens de drukke ochtend- en avonduren.

Ik heb lang gezocht, maar ik heb geen enkel pluspunt van de kilometerheffing kunnen vinden. Naast dat gekke spitstarief hijgen een CO2- en een inwonersbelasting in onze nek. Van CO2 is nooit bewezen dat dit broeikasgas ook maar enige invloed heeft op de veronderstelde opwarming van de aarde als gevolg van menselijk handelen. De kilometerheffing is een door de klimaatalarmisten omarmde maatregel waar de automobilist mag aftikken voor een niet bestaand probleem door middel van een CO2-tarief. Omdat provincies door de invoering van de kilometerheffing hun deel van de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting kwijt raken, hebben zij een inwonersbelasting in petto.

Gelukkig ben ik, aangaande het kilometerheffing doemscenario, geen roepende in de woestijn. Topambtenaren op het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelden niet te geloven in het megaproject van hun minister en spraken van een afschuwelijke dwaling. Rijschoolhouders houden, als de kilometerheffing er komt, rekening met tariefstijgingen van tien procent, waardoor het rijbewijs tientallen tot honderden euro’s duurder wordt. Een meerderheid van het Midden- en Kleinbedrijf ziet helemaal niets in rekeningrijden. Eén op de vijf MKB-ers denkt zelfs dat het aantal files na invoering alleen maar zal toenemen en twee jaar geleden stelde het Ruimtelijk Planbureau al vast dat het geld voor de kilometerheffing naar extra wegen moet.

Kortom: met de kilometerheffing ben je verzekerd van ellende!

Daarom hoop ik dat op deze mooie lentedag hierover definitief het laatste woord in de Kamer is gesproken en dat er in de toekomst geen eurocent meer naar dit project gaat. Haal de stekker uit het stopcontact van het rekeningrijden!