R. (Richard) de Mos

foto R. (Richard) de Mos
Source: Parlement.com.

Richard de Mos (1976) was van 7 juni 2018 tot 16 oktober 2019 wethouder van sport en media en tevens locoburgemeester van Den Haag. Hij was lijsttrekker van Groep-De Mos/Hart voor Den Haag. Sinds 7 november 2019 is hij raadslid. Eerder was hij van 1 september 2009 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor de PVV. De heer De Mos was leerkracht in het basisonderwijs en medewerker van de PVV-Tweede Kamerfractie. In de Kamer hield hij zich bezig met milieu, klimaatverandering, waterwegen, kinderopvang en kindregelingen en taxibeleid. Hij werd in 2010 gemeenteraadslid van Den Haag en vormde daar een onafhankelijke groep. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was hij lijsttrekker van Code Oranje.

PVV
in de periode 2009-2012: lid Tweede Kamer

1.

First name

Richard (Richard)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 5 May 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), until September 2012
 • groep-De Mos/Ouderen (gemeenteraad, naam gewijzigd), from 2012 until 2017
 • Hart voor Den Haag/groep-De Mos, from March 2018 (lokale partij)
 • Code Oranje, from September 2020 until July 2021
 • BVNL (Belang van Nederland), from July 2021

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 September 2009 until 20 September 2012
 • wethouder (voor sport en horeca), from 7 June 2018 until 16 October 2019 (tevens locoburgemeester, sinds 1 oktober 2019 tijdelijk op non-actief)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 7 November 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
 • persvoorlichter Partij van de Ouderen in Amsterdam, from February 2015 until 2018 (partij met één zetel in de Amsterdamse raad)

Derived functions
 • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 December 2009 until May 2010
 • lid Klankbordgroep 'kosten en effecten klimaat- en energiebeleid' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2012 until September 2012

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stelde in februari 2011 schriftelijke vragen over het nadeel dat clubs (waaronder ADO Den Haag) zouden hebben ten opzichte van clubs met een kunstgrasveld. Minister Schippers antwoordde dat dit een zaak van de KNVB was.
 • Bracht in 2012 samen met Tjeerd van Dekken (PvdA) en Coskun Çörüz (CDA) een initiatiefnota uit over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Gepleit wordt onder meer voor aanscherping van de 'Voetbalwet' en afschaffing van de combicard. (33.281)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in november 2010 enigszins in opspraak, nadat hij ten onrechte in zijn cv had gemeld schooldirecteur te zijn geweest
 • Werd in 2012 door Geert Wilders niet op de kandidatenlijst geplaatst voor de Tweede Kamerverkiezingen en trachtte tevergeefs via een actie alsnog op plaats 50 op de lijst te komen. Toen dat mislukte, kondigde hij in juli aan ook op te stappen als raadslid voor de PVV, maar uiteindelijk besloot hij aan te blijven als onafhankelijk lid.
 • Legde op 1 oktober 2019 samen met zijn collega en partijgenoot Guernaoui zijn wethouderschap tijdelijk neer vanwege een door de rijksrecherche ingesteld onderzoek naar omkoping. Een dag later nam de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen beiden aan.

Private life
 • Groeide op in Hoek van Holland

Anecdotes and citations
 • Diende in 2010 naar aanleiding van het in opspraak komen van een wetenschapper een motie in met de tekst: "overwegende, dat het IPCC bestaat uit liegende, frauderende en manipulerende boeven, oplichters en andere zakkenvullers die teren op het geld van onder andere de Nederlandse belastingbetaler; verzoekt de regering om geen cent meer over te maken naar dit klimaatrovershol."
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.