Klimaatalarmisten, kom tot rust!

Source: R. (Richard) de Mos i, published on Thursday, February 25 2010.

Er is niets tegen een gedegen energiebeleid, maar dat moet wel berusten op feiten. Dat is niet het geval. Klimaatalarmisten moeten zich rustig houden en laten we geen miljarden belastinggeld verspillen.

In een week kan er veel veranderen. Vorige week, op deze site, nog een plagerige column van mijn hand richting minister Cramer en amper een week later wordt zij in een demissionair Kabinet opgevolgd door Tineke Huizinga. Laatstgenoemde heeft vooral naam gemaakt met haar debaclebeleid rondom de invoering van de OV-chipkaart en daarom moet zij zeker niet met haar vingertjes aan het o zo lastige klimaatdossier komen.

Klimaatgoeroe

Voordat dit rompkabinet zonder klimaatgoeroe Cramer verder ging, liepen zowel CDA en CU mee in de ‘Beat Heat’ polonaise van de klimaatalarmisten die wilden doen geloven dat het vijf voor twaalf was voor Moeder Aarde. CU minister Rouvoet liet twee weken geleden in een interview met NU.nl nog optekenen dat de fouten in het klimaatrapport van het VN klimaatpanel IPCC ‘helaas voer voor klimaatsceptici zijn’.

Dat is helemaal een mooie veronderstelling. Aan de reeks van schandalen rondom het IPCC lijkt geen einde te komen, maar het zouden de klimaatsceptici zijn die als hongerige aasgieren zitten te wachten op de nadere ondergang van het eenzijdige klimaatpanel, dat jaren heeft gesteld dat het klimaatdebat voorbij zou zijn en dat wij mensen met hoge belastingen schuld moesten afkopen om de door ons veroorzaakte opwarming van de aarde te bestrijden.

Holocaustontkenners

Was het niet de voorzitter van dit panel, Rajendra Pachauri, die de Nobelprijs voor de Vrede won door klimaatsceptici weg te zetten als Holocaustontkenners en te zorgen dat zijn eigen bedrijf TERI in New Delhi (India) goed aan de klimaathype verdiende? Al vanaf 2003 is er gemanipuleerd met klimaatgegevens.

Michael Mann kwam met een grafiek waardoor het lijkt alsof het in duizend jaar niet zo warm is geweest als nu. Logisch te verklaren als je bewust de warmere Middeleeuwen en de Kleine IJstijd weglaat uit je grafiek. Sinds eind november ligt de IPCC-beerput open. Ontvreemde e-mails, gletsjers in de Himalaya die maar niet willen smelten, de aarde die maar niet warmer wil worden en sinds 1998 zelfs aan het afkoelen is, het Planbureau voor de Leefomgeving die stelt dat ineens 55 procent van ons land onder de zeespiegel ligt, brochures van het Wereld Natuur Fonds die tegenwoordig de bron voor IPCC-rapporten blijken te zijn en in koudere gebieden blijken nog nauwelijks meetstations te vinden. Ja, minister Rouvoet; echt voer voor klimaatsceptici en terecht!

Kwalijk

Dat Rouvoet zo makkelijk over het gegeven stapt dat het IPCC zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, manipulatie en leugens, waardoor het vertrouwen van de klimaatwetenschap als sneeuw voor de zon is verdwenen, is buitengewoon kwalijk.

De malafide praktijken raken de integriteit van de klimaatwetenschap in het hart. Naast onderschatting van het probleem verwart Rouvoet ook nog eens de begrippen klimaat en energie met elkaar. Want, zo stelde hij in het interview met NU.nl ‘De fouten in het klimaatrapport mogen de aandacht niet afleiden van het noodzakelijke beleid rondom klimaatverandering.

Rouvoet is niet de enige met begripsverwarringWe moeten overschakelen naar duurzame energie, omdat fossiele brandstoffen eindig zijn’.

Begripsverwarring

Rouvoet is niet de enige met begripsverwarring, want nu het tij zich tegen de klimaatalarmisten lijkt te keren, stellen zij massaal dat klimaatbeleid gevoerd moet worden om het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen op te vangen. Maar wat heeft de tweegradendoelstelling, die volgens de klimaatalarmisten gehaald moet worden om de wereld van een dreigende ondergang te redden, te maken met het opraken van fossiele brandstoffen? Wat heeft de veronderstelde opwarming van de aarde te maken met een gedegen energiebeleid?

Vorige week verscheen er in opdracht van het ministerie van VROM een rapport waaruit blijkt dat milieubelastingen drastisch zouden moeten worden verhoogd. Het ministerie van de vertrokken minister Cramer had alweer snode plannen klaarliggen om de belastingbetaler te verblijden met hogere belastingen op fossiele brandstoffen, een verhoging van het Btw-tarief op vlees van 6 naar maar liefst 19 procent en een heffing op de uitstoot van CO2.

Ridicuul

Heffingen op CO2 en het opslaan daarvan zijn niet alleen miljardenverslindend, maar ook ridicuul. Op geen enkele tijdschaal is er een correlatie tussen CO2 en temperaturen. In het geologische verleden zitten tijdvlakken met veel CO2 en lage temperaturen, maar ook tijdvlakken met weinig CO2 en hogere temperaturen. Het te vuur en te zwaard bestrijden van CO2, een echte vriend voor planten, moet dan ook eens afgelopen zijn.

Op diezelfde tijdvakken is wel een correlatie te vinden tussen de zonneactiviteit en de temperatuur. Het dus best zo kunnen zijn dat zonnefysici, gebaseerd op een afname van de zonneactiviteit, gelijk hebben hun voorspelling dat we een koude periode tegemoet gaan. Was het niet oud KNMI-directeur beleidsontwikkeling Henk Tennekes die onlangs in De Telegraaf stelde dat hij veel meer angst heeft voor een nieuwe ijstijd? Mocht hij gelijk hebben, dan voeren we dus voor niets een miljardenverslindend beleid ter bestrijding van de veronderstelde ‘Global Warming’.?

Rust

De periode tot aan de nieuwe verkiezingen van 9 juni aanstaande kan mooi gebruikt worden om de vele klimaatalarmisten even tot rust te laten komen. Wellicht dat een nieuw Kabinet dan op het Ministerie van VROM een onderscheid kan aanbrengen tussen de begrippen milieu, klimaat en energie.

Het milieu gaat om het geheel der uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op het welzijn van mens en dier, waarop de mens invloed kan uitoefenen. Er drijft bijvoorbeeld een plastic afvalberg in de Atlantische Oceaan zo groot als Spanje en Frankrijk. Die afvalberg is met mensenkracht te verwijderen en daar worden heel wat vissen blij van. Het klimaat is de gemiddelde atmosferische en meteorologische gesteldheid in een bepaald gebied, die wordt bepaald door Moeder Natuur en dat is iets waar wij mensen geen invloed op hebben.

Natuurlijk is niemand tegen een gedegen energiebeleid, ook ik niet. Fossiele brandstoffen zullen inderdaad ooit opraken en we moeten als mens vindingrijk zijn om dat probleem het hoofd te bieden, maar het biedt geen enkel soelaas om met miljarden subsidiegeld onrendabele windmolens hun rondjes te laten draaien en om in CO2 aartsvijand nummer één te zien.

Richard de Mos is namens de PVV lid van de Tweede Kamer

Bron: Volkskrant.nl