Mijlpaal dure huizensubsidie

Source: W.J. (Wouter) Bos i, published on Friday, January 29 2010.

Ha! weer een mijlpaal! Vandaag is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee we huizenbezitters met een duur huis (WOZ waarde boven de 1 miljoen euro) meer belasting laten betalen.

Niet door de hypotheekrente aftrek te versoberen maar door het eigenwoningforfait te verhogen. Komt op het zelfde neer: minder subsidie voor bezitters van dure huizen. En wat er echt nieuw is aan wat we nu voorstellen is dat ze niet alleen minder subsidie krijgen maar dat we dat bedrag van 1 miljoen euro niet meer indexeren, met als gevolg dat er elk jaar meer mensen onder vallen. Prima maatregel dus om er voor te zorgen dat in het totale pakket maatregelen waarmee we langzaam maar zeker de staatsschuld terug proberen te brengen (waarin ook de fiscalisering van de AOW en de verhoging van de AOW leeftijd zitten) uiteindelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen!