Rijkswet

Source: Parlement.com.

Een rijkswet is een wet die geldt voor het gehele Koninkrijk, bestaande uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Een voorstel tot rijkswet kan door de regering of door Tweede Kamerleden worden ingediend. Behalve door het Nederlandse parlement worden ontwerp-rijkswetten ook behandeld in de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In het parlement hebben rijkswetten een zogenoemd R-nummer (bijv. 23.788 R511).