Nieuwe bijdrage: 'Partijformaties op Europees niveau. Van federaties naar Europartijen'

Wednesday, June 24 2009, 16:40

Sinds 1 november 2008 voert het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen i (DNPP) een onderzoek uit naar Nederlandse politieke partijen en de invloed van Europese partijfederaties. Het Montesquieu Instituut i steunt dit onderzoek, dat een geplande looptijd van vijftien maanden heeft.

In het kader van het onderzoek naar Nederlandse politieke partijen en de invloed van Europese partijfederaties is er een nieuwe bijdrage van Dr. Gerrit Voerman, directeur van het DNPP. Twee vragen staan in deze bijdrage centraal. Allereerst de vraag of er op Europees niveau sprake is van partijen vergelijkbaar met nationale politieke partijen, en ten tweede de vraag hoe deze partijen op Europees niveau invulling hebben gegeven aan hun representatieve functie?

Dr. Gerrit Voernan is Directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP, Rijksuniversiteit Groningen). Ook is Dr. Voerman sinds 2006 lid van het Bestuur van de Stichting Montesquieu. Voor het Montesquieu Instituut (Den Haag) doet hij daarnaast onderzoek naar de relatie tussen Nederlandse politieke partijen en Europese partijfederaties, oftewel Europartijen. De website van het DNPP ( www.rug.nl/dnpp ) biedt een catalogus van alle verkiezingsprogramma’s die vanaf 1946 zijn verschenen.