De politieke partijprogramma’s voor de Europese verkiezingen vergeleken

Wednesday, May 20 2009, 16:26

Welke positie nemen de Nederlandse politieke partijen in bij de Europese verkiezingen van 2009? Dit is de vraag die Edwin van Rooyen centraal stelt in zijn publicatie "Politieke partijen langs de 'democratische' meetlat". In dit artikel vergelijkt Van Rooyen de Nederlandse politieke partijprogramma's voor de Europese verkiezingen op 4 juni 2009.

Van Rooyen presenteert een schematisch overzicht en een bespreking van de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van de Europese Unie.  Een van de conclusies uit de vergelijking tussen de programma's laat zien dat GroenLinks, de SP en D'66 -zoals Van Rooyen het formuleert-  de grootste 'democratische' ambities hebben.

dr. Edwin van Rooyen doet voor het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP, Rijksuniversiteit Groningen) en het Montesquieu Instituut (Den Haag) onderzoek naar de relatie tussen Nederlandse politieke partijen en Europese partijfederaties, oftewel Europartijen. De website van het DNPP ( www.rug.nl/dnpp ) biedt een catalogus van alle verkiezingsprogramma’s die vanaf 1946 zijn verschenen.