Grondwetsherziening 2008

In 2008 werd de Grondwet gewijzigd ten aanzien van het stemrecht van wilsonbekwamen (artikel 54) en het voorzitterschap van gemeenteraad en provinciale staten (artikelen 125 en 126).

Het door het minister De Graaf i (kabinet-Balkenende II) ingediende voorstel over de verkiezing van burgemeesters werd in 2007 door minister Ter Horst i (kabinet-Balkenende IV) ingetrokken, tezamen met de twee wetsvoorstellen om de rechtstreekse verkiezing te regelen.

1.

Stemrecht wilsonbekwamen (artikel 54)

De aanleiding van deze wijziging was een uitspraak van de Raad die concludeerde, dat het categoraal uitsluiten van het kiesrecht van mensen die onder curatele staan in strijd is met het Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten. Daarnaast wordt met de wijziging benadrukt dat personen met een geestelijke beperking zoveel mogelijk doen wat ze in redelijkheid kunnen doen.

2.

Voorzitterschap gemeenteraad en Provinciale Staten (artikelen 125 en 126)

Geschrapt werd de grondwettelijke bepaling dat de Commissaris van Koning voorzitter is van provinciale staten en de burgemeester voorziiter van de gemeenteraad.

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

voorzitterschap gemeenteraad en provinciale staten

29.978 i

31-1-2005

6-6-2006: a.s.

31-10-2006: (tegen CU, SGP)

31.013 i

11-2-2007: a.s.

15-7-2008: (tegen CU, SGP)

rechtstreekse verkiezing burgemeester

30.422 i

30-12-2005

ingetrokken

       

kiesrecht wilsonbekwamen

30.471 i

28-2-2006

3-10-2006: (tegen Gr.Eerdmans)

4-11-2006: (tegen CU, SGP)

31.012 i

11-2-2007: a.s.

15-7-2008: (tegen CU, SGP)

  • a.s.=met algemene stemmen