Dr. G. (Guusje) ter Horst

foto Dr. G. (Guusje) ter Horst
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

PvdA-bestuurder, minister en senator. Studeerde psychologie en was wetenschapper en docent op tandheelkundig gebied. Haar bestuurlijke loopbaan liep via de Amsterdamse raad, de Universiteit van Amsterdam, een wethouderschap in Amsterdam en het burgemeesterschap in Nijmegen tot een ministerschap in het kabinet-Balkenende IV i (2007-2010). In dat kabinet was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna voorzitter van de HBO-raad en in 2011-2015 Eerste Kamerlid. Hield zich in de Senaat bezig met volksgezondheid en verkeer. Gold als een krachtdadige en charmante bestuurder, maar was als minister wat minder gelukkig omdat haar wat ongeduldige en doelgerichte bestuursstijl soms weerstand opriep.

PvdA
in de periode 2007-2015: lid Eerste Kamer, minister

1.

First name

Guus (Guusje)

2.

Personal data

Place and date of birth
Deventer, 22 March 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1984

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van zorg, nutsbedrijven, monumentenzorg, openbare ruimte, verkeer binnenstad en parkeren binnenstad) van Amsterdam, from 14 April 1998 until 15 March 2001
 • burgemeester van Nijmegen, from 15 April 2001 until 1 January 2007
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • voorzitter HBO-raad (belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland), from 1 January 2011 until 1 January 2012
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 9 June 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, from 18 October 2014
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond, from 2015

Previous (2/37)
 • voorzitter LAN (Long Alliantie Nederland), from 15 December 2012 until January 2016
 • voorzitter bestuur KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), from 1 December 2014 until 23 November 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011 until 20 November 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 January 2013 until 9 June 2015

Honorary positions
 • erevoorzitter Rode Kruis, afdeling Nijmegen
 • beschermvrouwe Politiekapel Gelderland-Zuid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/13)
 • Diende in 2009 wetsvoorstellen in om verplichte afdracht van vergoedingen voor volksvertegenwoordigers en andere bestuurders aan hun partij te verbieden. Deze wetsvoorstellen werden in 2013 ingetrokken. (32.220, 32.221)
 • Verdedigde in 2009 en 2010 in beide Kamers met succes een wetsvoorstel over de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers. De wetswijziging werd door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (30.425)

Legislative activities as minister (2/7)
 • Diende in 2008 samen met minister Hirsch Ballin een wetsvoorstel in om voetbalvandalisme en ernstige overlast beter preventief te kunnen bestrijden (de 'voetbalwet'). Het voorstel werd in 2010 mede door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (31.467)
 • Bracht in 2010 de Wet veiligheidsregio's (Stb. 145) tot stand. De wet biedt de grondslag voor het instellen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de uitvoering van brandweertaken en taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen worden opgedragen. Daarnaast regelt de wet dat het regionale bestuur een co√∂rdinerende rol vervult bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing door zowel afstemming tussen partners in de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren. Onder meer de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen worden ingetrokken. (31.117)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • In 2007 verwierp de Eerste Kamer het door haar en minister Hirsch Ballin verdedigde wetsvoorstel Wet bestuurlijke boete fout parkeren en ander lichte verkeersovertredingen. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door de ministers Remkes en Donner. (30.098)
 • Was in juli 2013 kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Viel na de tweede ronde echter af.
 • Trok zich in 2014 terug als Eerste Kamerkandidaat nadat zij op de ontwerp-lijst op een onverkiesbare plaats was gezet

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, October 2012 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
"Gietijzeren Guusje" (bijnaam als bestuurder)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.