Commissie-Rey (1967-1970)

Source: Europa Nu.
Commissie-Rey 1967-1970
Bron: Europese Commissie, 2014

Deze Europese Commissie i trad aan op 1 juli 1967 en bleef in functie tot juli 1970. De voorzitter van de commissie was de Belgische politicus Jean Rey. Sicco Mansholt was de Nederlandse eurocommissaris voor landbouw.

Dit was de eerste commissie na de hervorming van de instellingen, waarbij EEG, EGKS en Euratom werden verenigd. De rol van de commissie werd versterkt, doordat naast uitvoerende taken ook het nemen van initiatieven tot haar taken ging behoren. Tijdens deze commissieperiode werd, in 1969, op de Europese Top van Den Haag, het besluit genomen te gaan werken aan een economische en monetaire unie en aan verdere Europese politieke samenwerking.

De commissie sprak zich in oktober 1967 uit voor het openen van onderhandeling met Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk over toetreding tot de Europese Gemeenschap. Dit stuitte in december 1967 echter op een Frans veto.

De Commissie-Rey werd opgevolgd door de Commissie-Malfatti/Mansholt i.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Barre, Raymond i

Frankrijk

economische zaken en financiën

rechts-liberaal

Bodson, Victor i

Luxemburg

vervoer

sociaaldemocratisch

Colonna di Paliano, Guido i

Italië

industrie

partijloos

Coppé, Albert i

België

kredietverlening en investeringen, begroting, financiële controle en voorlichting

christendemocratisch

Deniau, Jean-François i

Frankrijk

buitenlandse handel, uitbreiding en ontwikkelingshulp

liberaal

Groeben, Hans von der i

Duitsland

interne markt en regionaal beleid

christendemocratisch

Haferkamp, Wilhelm i

Duitsland

energie

sociaaldemocratisch

Hellwig, Fritz i

Duitsland

onderzoek, wetenschap en technologie

christendemocratisch

Levi Sandri, Lionello i

Italië

sociale zaken en personeel & organisatie

sociaaldemocratisch

Mansholt, Sicco i

Nederland

landbouw

sociaaldemocratisch

Martino, Edoardo i

Italië

externe betrekkingen

christendemocratisch

Rey, Jean i

België

voorzitter

liberaal

Rochereau, Henri i

Frankrijk

relaties met geassocieerde landen

conservatief

Sassen, Emanuel i

Nederland

mededinging

christendemocratisch

2.

Mijlpalen

Dit was de eerste commissie na de ondertekening van het Verdrag van Brussel op 8 april 1965. Door het verdrag van Brussel werden de EEG i, EGKS i en Euratom i verenigd. Er was voortaan één Commissie, één Raad en een gezamenlijk budget.

De commissie nam belangrijke initiatieven op het gebied van de douane-unie en wist een regeling voor 'eigen middelen' tot stand te brengen, bestaande uit opbrengsten van de btw, douanerechten en landbouwheffingen. Dit betekende dat de Europese Economische Gemeenschap niet meer afhankelijk was van de contributies van de lidstaten en meer zelfstandig kon opereren.

Verder werd gewerkt aan het voeren van een gemeenschappelijke industriepolitiek, aan gemeenschappelijke voorschriften voor de vervoerssector en aan het vrije verkeer van werkenden.

3.

Bronnen

Gerrit Voerman, Jan van der Harst en Hans Vollaard, Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015

Carla van Baalen, Bert van den Braak en Gerrit Voerman, De Nederlandse Eurocommissarissen

Neill Nugent en Mark Rhinard, The European Commission

4.

Meer informatie