Bezoek Europees Parlement Brussel

Source: Europa Nu.
Europees parlement in Brussel
Bron: Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen

Het Europees Parlement i biedt de mogelijkheid voor een gratis rondleiding in de plenaire vergaderzaal. Het is ook mogelijk om een plenaire vergadering van het Europees Parlement bij te wonen (zie de agenda voor data).

Het Europees Parlement zetelt in het Paul-Henri Spaakgebouw i en in het Altiero-Spinelli-gebouw i.

1.

Individuele bezoeken

Individuele bezoekers kunnen een audio-rondleiding krijgen. Tijdens de zittingen is er gelegenheid om een plenaire vergadering i bij te wonen.

2.

Groepsbezoeken

Er worden voorlichtingsbezoeken georganiseerd voor groepen van 20 tot 45 personen. Een bezoek duurt een tot twee uur en omvat een algemene inleiding door een ambtenaar van het EP over de rol en de werking van het Europees Parlement, eventueel gevolgd door een gesprek met een Europarlementariër i, voor zover de parlementaire werkzaamheden dit toelaten. Wanneer het Europees Parlement plenair vergadert, kunnen bezoekersgroepen de debatten van de EP-leden ook 'live' vanaf de bezoekerstribune bijwonen.

3.

Gesubsidieerde bezoeken

Elk parlementslid kan bezoekers uitnodigen voor een gesubsidieerd bezoek. Een gesubsidieerd bezoek betekent dat de reiskosten worden vergoed en dat u een lunch krijgt aangeboden in het bezoekersrestaurant van het Europees Parlement.

Een groep kan op de volgende manier in aanmerking komen voor een gesubsidieerd bezoek:

  • persoonlijke uitnodiging door een Europarlementariër i
  • aanmelden bij een fractie
  • aanmelden bij een Europarlementariër

Contactgegevens

Europees Parlement

Eenheid Bezoekersgroepen en studiedagen

PHS 1C05

Wierzstraat 60

B-1047 BRUSSELS

4.

Meer informatie