Commissie-Thorn (1981-1985)

Source: Europa Nu.
Commissie Thorn 1981-1985
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie i trad aan op 6 januari 1981 en bleef in functie tot januari 1985. Omdat er problemen waren over de verdeling van sommige portefeuilles ging de Commissie pas op 20 januari 1981 effectief van start. De Luxemburgse politicus Gaston Thorn i was de gehele periode de voorzitter. De Nederlandse KVP politicus Frans Andriessen i was eurocommissaris voor mededinging, alsmede betrekkingen met het Europees Parlement.

Deze Commissie trad aan in een periode van eurosclerosis door stijgende werkloosheid en economische crisis. Tijdens de Commissieperiode vond er in vrijwel alle lidstaten een heropleving van de economie plaats en daarmee van het herstel van werkgelegenheid. Daarnaast was er voor het eerst een Griekse eurocommissaris en kwam de toetreding van Spanje en Portugal tot de EU steeds dichterbij.

De Commissie-Thorn werd op 5 januari 1985 opgevolgd door de Commissie-Delors I i.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans i

Nederland

mededinging en betrekkingen met het Europees Parlement

christendemocratisch

Cheysson, Claude i

Frankrijk

ontwikkelingssamenwerking

sociaaldemocratisch

Contogeorgis, Giorgios i

Griekenland

vervoer, visserij en toerisme

rechts-liberaal

Dalsager, Poul i

Denemarken

landbouw

sociaaldemocratisch

Davignon, Étienne i

België

industrie, energie, Euratom en onderzoek en wetenschap

partijloos

Giolitti, Antonio i

Italië

regionaal beleid en coördindatie gemeenschapsfondsen

sociaaldemocratisch

Haferkamp, Wilhelm i

Duitsland

externe betrekkingen

sociaaldemocratisch

Narjes, Karl-Heinz i

Duitsland

interne markt, douane-unie, accijnzen, belastinghervorming, innovatie, milieu, consumentenbescherming en nucleaire veiligheid

christendemocratisch

Natali, Lorenzio i

Italië

uitbreiding, Mediterrane aangelegenheden en voorlichting

christendemocratisch

O'Kennedy, Michael i

Ierland

personeel & organisatie, vertaaldiensten, publicatiedienst en Eurostat

rechts-liberaal

Ortoli, François-Xavier i

Frankrijk

economische zaken, financiën, kredietverlening en investeringen

Gaullist (rechts-liberaal)

Richard, Ivor i

Verenigd Koninkrijk

sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs

sociaaldemocratisch

Thorn, Gaston i

Luxemburg

voorzitter, tevens cultuur

liberaal

Tugendhat, Christopher i

Verenigd Koninkrijk

belastingen, begroting, financiële controle en financiële instellingen

conservatieven (rechts-liberaal)

2.

Tussentijdse wijziging

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Edgar Pisani i

Cheysson, Claude i

26 mei 1984

sociaaldemocratisch

Minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk

Dick Burke i

O'Kennedy, Michael i

1 april 1984

christendemocraat

Minister van landbouw en Voedselvoorziening in Ierland

3.

Mijlpalen

Mede door het proces naar herstel van de economische crisis, was het een moeilijke Commissieperiode. Toch werden er tijdens deze periode op het gebied van harmonisatie van wetgeving en het wegnemen van belemmeringen voor de interne markt flinke vorderingen gemaakt. Zo werd er in 1985 de Europese Akte overeengekomen als aanpassing van het Verdrag van Rome. Deze had betrekking op de besluitvorming, de inrichting van de interne markt, het monetaire beleid en de Europese politieke samenwerking. Daarnaast werd in 1983 gestart met een gemeenschappelijk visserijbeleid.

Ook op het gebied van buitenlands beleid maakte de Commissie stappen. Er werd succesvol onderhandeld over een nieuwe overeenkomst over de handelsrelaties met de ACS-landen (Afrika, Caraïbisch gebied en Stille Zuidzeelanden), het zogenaamde Lomé III-akkoord. Daarnaast wordt er ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de landen van het Andespact ondertekend. Ook kwam er een programma voor technologische vernieuwing (Esprit). Dit had als bedoeling om beter te concurreren met Japan en de VS.

Tijdens deze periode werd er na vele discussies met het Verenigd Koninkrijk overeenstemming bereikt over de verlaging van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de EG. Verder zette de Commissie belangrijke stappen naar beheersing van de landbouwuitgaven, onder meer door indamming van overproductie. De Commissie kwam ook met richtlijnen over onder meer gevaarlijke afvalstoffen, de luchtkwaliteit en het loodgehalte in benzine.

4.

Meer informatie