Drs. J. (Jetta) Klijnsma

foto Drs. J. (Jetta) Klijnsma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Sociaal betrokken, doortastende politica en bestuurder die, na een wethouderschap in Den Haag, staatssecretaris van Sociale Zaken werd. In het kabinet-Balkenende IV i was zij dat ruim een jaar. Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II i probeerde zij tevergeefs pensioenhervormingen door te voeren, maar slaagde zij wel belangrijke wetgeving te realiseren, zoals de Participatiewet. Daar tussen was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hield zich toen bezig met cultuur en medisch-ethische vraagstukken. Heeft een lichamelijke beperking. Begon haar loopbaan als medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en was wethouder van welzijn en volksgezondheid en van cultuur en financiën. In 2011-2012 trad mevrouw Klijnsma op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Sinds 1 december 2017 is zij commissaris van de Koning in Drenthe.

PvdA
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning

1.

Personal data

Place and date of birth
Hoogeveen, 18 March 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van cultuur en financiën) van 's-Gravenhage, from 20 April 2006 until 18 December 2008
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, from 1 January 2008 until 26 March 2008
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 18 December 2008 until 23 February 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 5 November 2012
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • Commissaris van de Koning in Drenthe, from 1 December 2017

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht VSBfonds
 • lid Raad van Toezicht Restauratiefonds

Previous (2/12)
 • lid bestuur Dutch Don't Dance Division, from May 2018
 • lid commissie onderzoek kinderopvangtoeslag (Commissie-Donner), from June 2019 until November 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen in Den Haag", until November 2012
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Public Health Federatie, until November 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie (32.476)

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2016 de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel' uit over de verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw (32.043)
 • Diende in 2017 een wetsvoorstel in over fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (regels voor fusie en splitsing). Nadat de Tweede Kamer zich daarover kritisch had uitgelaten, trok minister Koolmees het voorstel in 2018 in. (34.801)

Legislative activities as minister (2/13)
 • Bracht in 2016 de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 549) tot stand. Met de wet wordt een algemeen pensioenfonds geïntroduceerd om de keuzemogelijkheid van werknemers en werkgevers ten aanzien van pensioenen te vergroten. Er kan vergunning worden gevraagd voor inrichting van algemene pensioenfondsen en regelingen van bedrijfspensioenfondsen kunnen bij een algemeen pensioenfonds worden ondergebracht. (34.117, 34.320)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 519) tot wijziging van de Participatiewet tot stand. Hierdoor worden gemeenten verplicht beschut werk aan te bieden aan werknemers voor wie dat de enige mogelijkheid tot arbeidsparticipatie is. (34.578)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in een ARP-gezin
 • Is licht gehandicapt vanwege spastistische benen en zat op haar dertiende een jaar in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.
 • Werd in Den Haag als wethouder met een tandem opgehaald om naar haar werk te gaan

Campaign trail
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.