34971, nr. 10 - Amendement Hijink over de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement op het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) werd op 27 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

De indiener acht het van belang dat de vertegenwoordiging van verzekerden beschikking heeft over alle noodzakelijk informatie om haar advies- en instemmingsrecht volwaardig invulling te kunnen geven. Transparantie over de uitgaven en controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven door de zorgverzekeraar is daarbij cruciaal. Dit amendement heeft tot doel de Algemene Rekenkamer controlerende taken en bevoegdheden te geven op de wijze waarop zorgverzekeraars de op grond van de Zorgverzekeringswet aan hen toegekende publieke middelen besteden opdat de vertegenwoordig van verzekerden volwaardig gebruik kan maken van haar versterkte invloed op de zorgverzekeraar.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 27 september 2019, amendement, nr. 10     KST3497110
Amendement Hijink over de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer
 

2.

Dossier