34578 NL - wetsvoorstel
Wijziging van onder meer de Participatiewet inzake beschut werk, het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 oktober 2016 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat mensen naar vermogen moeten kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en maatwerk aangeboden moeten krijgen en dat het hiervoor noodzakelijk is verschillende aanpassingen door te voeren om de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de uitvoering hiervan door colleges van burgemeester en wethouders verder te stroomlijnen.

1.

Volledige titel

Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(50 stuks)

2 19 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 19 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 19 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 19 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345781
Koninklijke boodschap
 
2 19 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345782
Voorstel van wet
 
2 19 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345783
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.