32043 NL - beleidsdossier
Toekomst pensioenstelsel

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Volledige titel

Toekomst pensioenstelsel

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 271 moties ingediend.

3.

Documenten

(1332 stuks)

2 25 augustus 2009, brief, nr. 1     KST134129
Brief minister over taak en samenstelling van de commissies inzake beleggingsbeleid pensioenfondsen respectievelijk toekomstbestendigheid pensioenregelingen
publicatie: 2 september 2009
 
V 18 augustus 2010, 32043     BLG76179
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, AV/PB/2010/16362, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor verlenging van de termijn voor het kortetermijnherstelplan (bijlage bij 32043,nr.2) -
 
V 18 augustus 2010, 32043     BLG76176
Brief van de Nederlandsche Bank inzake evaluatie herstelplannen pensioenfondsen (bijlage bij 32043,nr.2) -
 
2 18 augustus 2010, brief, nr. 2     KST320432
Brief regering; Evaluatie herstelplannen pensioenfondsen
 
2 2 september 2010, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST320433
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 augustus 2010 inzake pensioenen
vergadering: 24 augustus 2010
 
2 2 juli 2012, brief, 33110; nr. 2     KST331102
Brief regering; Pensioencommunicatie aan deelnemers - Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.