30878 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Smits en Bussemaker tot Uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte tot het openbaar vervoer

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 november 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Smits (PvdA) i en Bussemaker (PvdA) i.

 

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) is bepaald dat de wet (nog) niet van toepassing is op openbaar vervoer. De indieners van dit voorstel hebben het altijd als een gemis ervaren dat de uitbreiding niet meteen naar openbaar vervoer (OV) kon. Met dit wetsvoorstel wordt nu bepaald dat de WGBH/CZ van kracht wordt voor het openbaar vervoer per 1 januari 2008.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Smits en Bussemaker tot wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met uitbreiding van de reikwijdte tot het openbaar vervoer

2.

Documenten

(3 stuks)

2 21 november 2006, geleidende brief, nr. 1     KST103110
Geleidende brief
publicatie: 22 november 2006
 
2 21 november 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST103111
Voorstel van wet
publicatie: 22 november 2006
 
2 21 november 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST103113
Memorie van toelichting
publicatie: 22 november 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.