J.C. (José) Smits

foto J.C. (José) Smits
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Journaliste van onder andere de GPD en De Volkskrant, die in 1998 Tweede Kamerlid voor de PvdA werd en dat met een onderbreking van ruim een half jaar tot eind 2006 bleef. Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met sociale zekerheid, de stelselherziening gezondheidszorg en de AWBZ en met het gehandicaptenbeleid. Was twee jaar voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maakte zich vooral sterk voor de verbetering van de positie van gehandicapten en van arbeidsongeschikten. Nam enkele keren andere standpunten in dan de meerderheid van haar fractie.

PvdA
in de periode 1998-2006: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johanna Cornelia (José)

Place and date of birth
Zoetermeer, 24 June 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 30 November 2006
 • onderzoeker Academic Network European Disability Experts,, from 2009
 • onderzoeker project In1School, from January 2014 until March 2020
 • medewerker onderwijsprojecten NSGK, Samen naar School en Steunpunt Onderwijs, from 2014
 • lid gemeenteraad van Castricum, from 30 March 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Bestuur Inclusie Nederland, from January 2012
 • secretaris-generaal bestuur Inculusion Europe, from May 2012

Previous (2/14)
 • consultant-onderzoeker NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
 • landenexpert ANED (Academic Network of European Disability experts), from July 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 December 2004 until 30 November 2006

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Was in 2004 samen met Frank Heemskerk woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Verdedigde namens haar fractie invoering van een inkomensafhankelijke premie in plaats van de voorgestelde nominale premies.
 • Diende in 2006 samen met André Rouvoet (ChristenUnie) en Naima Azough (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van discriminatie op grond van een handicap in het primair en voortgezet onderwijs. Het voorstel werd in 2008 ingetrokken, nadat de inhoud ervan was genomen in een regeringsvoorstel. (30.570)
 • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote Jet Bussemaker een initiatiefwetsvoorstel in over gelijke behandeling van gehandicapten in het openbaar vervoer. Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.878)

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Gehuwd met een (vrouwelijke) huisarts

Campaign trail
 • lijsttrekker PvdA gemeenteraadsverkiezingen in Castricum, 2022

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.