J.C. (José) Smits

foto J.C. (José) Smits
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Journaliste van onder andere de GPD en De Volkskrant, die in 1998 Tweede Kamerlid voor de PvdA werd en dat met een onderbreking van ruim een half jaar tot eind 2006 bleef. Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met sociale zekerheid, de stelselherziening gezondheidszorg en de AWBZ en met het gehandicaptenbeleid. Was twee jaar voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maakte zich vooral sterk voor de verbetering van de positie van gehandicapten en van arbeidsongeschikten. Nam enkele keren andere standpunten in dan de meerderheid van haar fractie.

PvdA
in de periode 1998-2006: lid Tweede Kamer

1.

First names

Johanna Cornelia (José)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zoetermeer, 24 June 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 30 November 2006
  • onderzoeker project In1School, from January 2014
  • medewerker onderwijsprojecten NSGK, Samen naar School en Steunpunt Onderwijs, from 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid Raad van Bestuur Inclusie Nederland, from January 2012
  • secretaris-generaal bestuur Inculusion Europe, from May 2012

Previous (2/14)
  • consultant-onderzoeker NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
  • landenexpert ANED (Academic Network of European Disability experts), from July 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 December 2004 until 30 November 2006

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
  • Diende in 2006 samen met André Rouvoet (ChristenUnie) en Naima Azough (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van discriminatie op grond van een handicap in het primair en voortgezet onderwijs. Het voorstel werd in 2008 ingetrokken, nadat de inhoud ervan was genomen in een regeringsvoorstel. (30.570)
  • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote Jet Bussemaker een initiatiefwetsvoorstel in over gelijke behandeling van gehandicapten in het openbaar vervoer (30.878)

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Gehuwd met een (vrouwelijke) huisarts

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.