30570 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte tot het primair en het voortgezet onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 mei 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Smits (PvdA) i, Rouvoet (CU) i en Azough (GL) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de werking van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte uit te breiden tot het primair en het voortgezet onderwijs.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Smits, Rouvoet en Azough tot wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met uitbreiding van de reikwijdte tot het primair en het voortgezet onderwijs

2.

Documenten

(8 stuks)

2 29 mei 2006, geleidende brief, nr. 1     KST97663
Geleidende brief
publicatie: 1 juni 2006
 
2 29 mei 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST97664
Voorstel van wet
publicatie: 1 juni 2006
 
2 29 mei 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST97665
Memorie van toelichting
publicatie: 1 juni 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.