26403 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met het opnemen van voorschriften betreffende besteding van overschotten bij pensioenfondsen voor het toekennen van toeslagen op premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen (besteding pensioenoverschot)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 februari 1999 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Zijl (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Pensioen- en spaarfondsenwet te wijzigen in verband met het opnemen van voorschriften betreffende besteding van overschotten bij pensioenfondsen voor het toekennen van toeslagen op premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Zijl tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met het opnemen van voorschriften betreffende besteding van overschotten bij pensioenfondsen voor het toekennen van toeslagen op premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen (besteding pensioenoverschot)

2.

Documenten

(4 stuks)

2 16 februari 1999, geleidende brief, nr. 1     KST33704
Geleidende brief bij het initiatief wetsvoorstel
publicatie: 19 februari 1999
 
2 16 februari 1999, voorstel van wet, nr. 2     KST33705
Voorstel van wet
publicatie: 19 februari 1999
 
2 16 februari 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST33706
Memorie van toelichting
publicatie: 19 februari 1999
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.