Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl

foto Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Gerespecteerd PvdA-Tweede Kamerlid dat zich snel een vooraanstaande positie in zijn fractie wist te verwerven. Afkomstig uit een Amsterdams katholiek gezin en na de Hogere landbouwschool landbouwer in Frankrijk. Werd daarna ambtenaar op het ministerie van Landbouw. Behandelde als nieuwkomer in de Kamer het dossier over de visfraude-affaire i; een affaire die leidde tot het aftreden van minister Braks i. In 1996 leidde hij de Kamercommissie die de CTSV-affaire i onderzocht. Fractiesecretaris en daarna vicefractievoorzitter. Speelde een belangrijke rol bij instelling van Verantwoordingsdag i. Verliet in 2000 de Kamer om leiding te geven aan de Raad voor Werk en Inkomen, daarna was hij voorzitter van de MBO-raad. Sinds 2016 is hij vicevoorzitter van het ABP.

PvdA
in de periode 1989-2000: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Joannes Petrus Cornelis Maria (Jan)

Place and date of birth
Amsterdam, 13 October 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1989 until 1 October 2000
 • voorzitter commissie van voorbereiding Raad voor Werk en Inkomen in oprichting, from 1 October 2000 until 1 January 2002
 • voorzitter RWI (Raad voor Werk en Inkomen), from 1 January 2002 until 1 November 2007
 • voorzitter MBO-raad (landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie), from 1 November 2007 until 1 May 2016
 • tweede vicevoorzitter Raad van Bestuur ABP, from May 2016 (bestuurslid namens de werkgevers)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/19)
 • lid bestuur Willem Drees-lezing
 • voorzitter World Skills Netherlands

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 December 1994 until 1 September 1998
 • voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 April 1996 until 27 June 1996

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was aanvankelijk woordvoerder landbouw en visserij en later woordvoerder inkomensbeleid (pensioenen, ambtenarensalarissen, loonbeleid) van de PvdA-fractie
 • Diende in 1999 een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van voorschriften inzake de besteding van pensioenoverschotten bij pensioenfondsen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.403)
 • Was in 1999 de belangrijkste initiatiefnemer voor de zgn. 'Dag der verantwoording" (tweede woensdag in mei). Vormde met Jan van Walsem (D66) een werkgroep die de opzet voor dat debat voorbereidde.

8.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.