27274 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 september 2000 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Bussemaker (PvdA) i, Schimmel (D66) i en Van Gent (GL) i.

 

Dit initiatiefwetsvoorstel legt het recht van de individuele werknemer om een klacht over de arbeidssituatie in te dienen nadrukkelijk vast in de wet. Het klachtrecht wordt opgevat als een grondrecht voor werknemers dat de ontplooiing van de individuele werknemer waarborgt. Het Burgerlijk Wetboek moet daarvoor worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

2.

Documenten

(13 stuks)

2 5 september 2000, geleidende brief, nr. 1     KST47738
Geleidende brief
publicatie: 11 september 2000
 
2 5 september 2000, voorstel van wet, nr. 2     KST47739
Voorstel van wet
publicatie: 11 september 2000
 
2 5 september 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST47740
Memorie van toelichting
publicatie: 11 september 2000
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.