Drs. A.J. (Arthie) Schimmel

foto Drs. A.J. (Arthie) Schimmel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

D66-Tweede Kamerlid dat zich vooral inzette om de mogelijkheden voor combinatie van arbeid en zorg te bevorderen. Als jonge moeder (zij beviel tijdens haar Kamerlidmaatschap van een zoon) was zij ook persoonlijk bij dat onderwerp betrokken. Groeide op in Zeeland en was voor zij Kamerlid werd lerares maatschappijleer in Rotterdam. Daarna beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij de concernstaf van de PTT. In de Kamer nam zij veelvuldig met doorwrochte betogen deel aan debatten over sociale zaken, met name over sociale zekerheid, en ambtenarenzaken.

D66
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Artha Johanna (Arthie)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 2 March 1953

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • directeur PSVI (Politiek Scholings- en Vormings Instituut) D66, from 1979 until 1985
 • beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, concernstaf PTT Nederland N.V., from 1985 until 1989
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 28 April 1987 until 3 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 23 May 2002
 • beleidsmedewerker "E-Quality", kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, from January 2008 until August 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/13)
 • lid Cliëntenraad Sociale Verzekeringsbank, from 2003 until January 2010
 • lid Landelijke Cliëntenraad SVB, from 2007 until January 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 September 1992 until May 1994

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Natuurlijke bevalling, around March 1993
 • lid Comité van Aanbeveling American Football in Nederland

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken en ambtenarenzaken, en aanvankelijk ook met financiën, sociale vernieuwing en milieubeheer

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Beviel in juni 1993 van een zoon en was in verband daarmee enige tijd op zwangerschapsverlof

Private life
 • Werd in 1993 op haar 40ste moeder en kreeg op haar 45ste een tweede kind. Had daar tussen twee miskramen. Zij was in die tijd Tweede Kamerlid.

9.

Publications

Publications
 • publicatie kamerkandidaten D66 (augustus 1989)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.