Mr. R. (Raymond) de Roon

foto Mr. R. (Raymond) de Roon
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Raymond de Roon (1952) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV i. Hij was advocaat-generaal bij het Amsterdamse Gerechtshof. Eerder was hij onder meer officier van justitie in Zutphen en van 2010 tot 2013 gemeenteraadslid in Almere. Sinds 2023 is hij tevens Statenlid in Zeeland. De heer De Roon houdt zich in de Tweede Kamer met name bezig met buitenlandse zaken, militaire missies en defensie. Hij was voorzitter van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en is nu voorzitter van de commissie voor Defensie.

PVV
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Raymond (Raymond)

Place and date of birth
Amsterdam, 1 September 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

Political Group voted for
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1974 until 1980
 • medewerker wetgeving, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1980 until 1983
 • substituut-officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, from 1983 until 1992
 • officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, from 1992 until 1996
 • gedetacheerd door OM, projectmedewerker opbouw justitieel apparaat in Suriname, from 1992 until 1994
 • officier van justitie, Rechtbank te Zutphen, from 1996 until 2003
 • advocaat-generaal Gerechtshof te Amsterdam, from 2003 until November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006
 • lid gemeenteraad van Almere, from 11 March 2010 until 1 September 2013
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 29 March 2023

4.

Party political functions

Previous
 • fractiepenningmeester PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from June 2010 until 2012
 • fractievoorzitter PVV gemeenteraad van Almere, from 4 March 2010 until 1 September 2013
 • penningmeester Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Groep-Wilders/Partij voor de Vrijheid, from December 2006 until September 2010

Leading candidate on list
 • lijsttrekker PVV gemeenteraadsverkiezingen in Almere, 2010, from 21 December 2009 until 3 March 2010

5.

Other positions

Derived functions
 • lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 2008 until October 2008
 • lid Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 November 2009 until November 2010
 • voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 20 November 2012
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from November 2010 until November 2012
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Kopenhagen, 22, 23 en 24 april 2012
 • voorzitter algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012 until 2 February 2022
 • lid commissie ex. art. 9 Wet ministeriële verantwoordelijkheid inzake onderzoek schending vertrouwelijkheid CIVD (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 2015 until 28 January 2016
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018 until February 2021
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from June 2021
 • voorzitter commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 February 2022

6.

Education

Secondary education
 • u.l.o. te Amsterdam, from 1964 until 1968
 • h.b.s.-b, R.K. Lyceum "Pius X" te Amsterdam, from 1968 until 1971

Academic education
 • Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1971 until 1972
 • Nederlands recht (doctoraal), Rijksuniversiteit Leiden, from 1972 until 1974

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de periode 2006-2010 was hij onder meer woordvoerder justitie en veiligheid
 • Nam in 2006 de verdediging van Joost Eerdmans (LPF) over van een initiatiefwetsvoorstel over invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag. Het wetsvoorstel werd in 2024 ingetrokken. (30.659)
 • In 2007 medeondertekenaar van een samen met Harry van Bommel (SP), Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD) en Mariko Peters (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Diende in 2009 een initiatiefwetsvoorstel in over verzwaring van straffen voor geweldsdelicten en over de invoering van minimumstraffen in het Nederlandse strafrecht. Het wetsvoorstel is in 2024 ingetrokken. (31.938)
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen minister Hirsch Ballin vanwege het zich aan voorlopige hechtenis onttrekken door de crimineel Saban B. De motie kreeg alleen steun van PVV en het lid Verdonk.
 • Op zijn verzoek werden onder meer (dertigleden)debatten gehouden over de Europese Grondwet, een tbs-kliniek, het niet mogen weren van een pedoseksueel en de Palestijns-Israëlische kwestie

Dissenting voting behaviour
 • Behoorde in 2022 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsvoorstel-Paternotte c.s. over afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor de afbreking van zwangerschappen stemden

8.

Miscellaneous

Private life
 • Was aan de VU medewerker van de gereformeerde rechtsfilosoof Van Eikema Hommes
 • Behandelde als advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Amsterdam met name fraudezaken en zaken over het ontnemen van door criminelen wederrechtelijk verkregen voordelen ('pluk ze'-zaken).

9.

Publications

Publications
 • Pieter Jan Dijkman, "De Roon: Spil in Wilders' keurbende", Reformatorisch Dagblad, 12 juni 2009
 • Joke Mat en Barbara Rijlaarsdam, "Burgerman De Roon zoekt tucht en orde", NRC Handelsblad, 1 maart 2010 (dubbelportret De Roon en Fritsma)

10.

Family

Marital status
gehuwd (tweede huwelijk)

Children
2 dochters (uit eerste huwelijk)