31938 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 april 2009 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid De Roon (PVV) i.

 

Dit wetsvoorstel introduceert onder meer minimumstraffen voor bepaalde delicttypen, zoals geweldsdelicten. Verder wordt voor zulke delicten een voorwaardelijke strafoplegging c.q. vervanging door taakstraf uitgesloten, en geldt voor het openbaar ministerie een verplichting tot vervolging. Andere belangrijke wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht die worden voorgesteld zijn: - verhoging van maximumstraffen; - het verlagen van de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar; - de verplichting om verdachten van zware misdrijven die onder 'straatterreur' vallen, in voorlopige hechtenis te nemen en te houden; - het beperkt cumulatiestelsel bij meerdaadse samenloop dient te worden vervangen door een onbeperkt cumulatiestelsel; - opheffing van de regel dat bij een poging tot het plegen van een misdrijf de maximumstraf met 1/3 deel wordt verminderd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

2.

Documenten

(6 stuks)

2 27 april 2009, geleidende brief, nr. 1     KST133835
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis
publicatie: 30 juli 2009
 
2 27 april 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST133836
Voorstel van wet
publicatie: 30 juli 2009
 
2 27 april 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST133837
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis
publicatie: 30 juli 2009
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.