Education, Culture and Science (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van OCW i over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen. Griffier is Mw. M. Verhoev.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-11-03 34334 - Onderwijs aan vreemdelingen  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-05-15 36555 - Wet internationalisering in balans 2e
2024-04-02 36530 - Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen i  
2023-12-11 36479 - Verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs i 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-09-27 36435 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) groen vinkje
2023-09-19 36410 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2024-05-15 36560 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2023  
2023-11-27 36472 - Voornemen tot oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving  
2021-09-03 35903 - Oprichting vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research)