Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om:

  • Biodiversiteit
  • Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
  • Dierenwelzijn
  • Kwekersrecht
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.

Ondervoorzitter is A.M. (Anne-Marijke) Podt. Griffier is dhr. R. Jansma.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-05-29 36562 - Initiatiefvoorstel Afschaffing van de bio-industrie i 2e
2024-03-14 36518 - Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten 1e
2022-12-15 36277 - Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur i 1e

3.

Dossiers (begrotingen)

2024-04-26 36550 XIV - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024 (Voorjaarsnota) groen vinkje
2023-11-27 36470 XIV - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-09-19 36410 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 i  

4.

Dossiers (overige)

2023-02-02 36296 - Initiatiefnota “Snel weg uit de stikstofcrisis”  
2021-02-26 35742 - Initiatiefnota over groen in de stad  
2020-11-03 35616 - Initiatiefnota “Weidse blik op de weidevogels”